Piątek, 24 stycznia
Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława

Powstaje kompleks o pow. 10 ha. Każdy mieszkaniec ma w nim znaleźć atrakcje dla siebie

15.09.2019 05:30:00 PAN 10 14143

Po zrealizowaniu trzech programów, których łączna wartość to 16,5 mln zł, Park Miejski w Limanowej ma zmienić się w nowoczesny kompleks parkowo-rekreacyjny o łącznej powierzchni 10 ha, podzielony na różnorodne strefy aktywności.

W tym roku miasto Limanowa realizuje jednocześnie trzy programy w Parku Miejskim. – Po zrealizowaniu tych trzech programów będziemy mieli park o powierzchni ponad 10 ha, z różnymi atrakcjami dla mieszkańców miasta. Właściwie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tam wiele atrakcji – mówi Władysław Bieda.

Pierwszy program to zadanie wchodzące w skład rewitalizacji. Jego celem jest zagospodarowanie terenu przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego. Koncepcja zespołu parkowo-rekreacyjnego podzielona została na strefy: historyczno-parkową; spotkań towarzyskich; rekreacji wodnej; rekreacji aktywnej i rekreacji biernej. Każda z nich będzie charakteryzowała się inną funkcją i wyposażeniem. Wartość robót to 7 mln 555 tys. zł. W tym zakresie obecnie wykonywanie roboty związane przygotowaniem terenu pod małą architekturę i budowę nowych ścieżek.

Kolejny program na obszarze parku i terenu wzdłuż potoku Jabłonieckiego, to wspólne przedsięwzięcie kilku lokalnych samorządów, którego celem jest rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Mogielicy i budowa szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice i Kamienica oraz w mieście Limanowa. W zakresie dotyczącym miasta, budowana będzie ścieżka rowerowa na terenie parku, skąd przez ulice Zygmunta Augusta i Jabłoniecką, prowadzić będzie do granicy miasta i gminy Limanowa, obok cmentarza wojennego na Jabłońcu. – W zakresie tego projektu budowany jest właśnie budynek zaplecza rowerowego i sanitarnego, znajdujący się obok drogi dojazdowej do krytej pływalni – mówi burmistrz Limanowej, Władysław Bieda. Ta część to koszt rzędu 2 mln 867 tys. zł.

Ostatni program dotyczący limanowskiego parku nosi nazwę „Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia”. Na realizację tego zamierzenia samorząd zdobył dofinansowanie z POIiŚ. W tym zakresie trwa przygotowanie terenu pod budowę elementów małej architektury oraz pod nasadzanie drzew i krzewów. Wartość tego programu opiewa na kwotę 6 mln 129 tys. zł.

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in