Czwartek, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Ponad 370 tys. zł dla Romów

18.03.2010 18:42:47 top 139 12253

Limanowa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdzieliło środki na realizację zadań z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 2010”. Na zadania w Limanowej przyznano ponad 370 tys. zł.

W ostatnich dniach na stronach MSWiA podana została zbiorcza informacja dotyczącą decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację w 2010 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Małopolska na ten cel dostanie najwięcej, bo prawie 3 mln zł. Najmniej dostanie województwo pomorskie – 29 tys. zł.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki dofinansowanie pochodzi w rezerwy celowej budżetu państwa. Każdego roku mogą starać się o nie przedstawiciele społeczności romskich, samorządy lub organizacje pozarządowe, a także instytucje prowadzące działalność publiczną (np. uczelnie, placówki pedagogiczne i naukowe, kościoły i związki wyznaniowe). W tegorocznej edycji programu na terenie województwa małopolskiego wzięło udział 13 organizacji pozarządowych, 20 jednostek samorządu terytorialnego, trzy instytucje kościelne oraz jedna uczelnia wyższa. W sumie kwota dofinansowania sięgać będzie 2,937 mln zł. Pieniądze zostały rozdzielone między 104 projekty.

- Najważniejsze są dla nas zadania edukacyjne. Chcemy położyć nacisk na kształcenie dzieci i młodzieży romskiej, dlatego na ten cel wydanych zostanie najwięcej pieniędzy – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Chcemy też poprawić warunki bytowe Romów.

Na 61 projektów edukacyjnych przeznaczono ponad 1,3 mln zł. Wsparciem finansowym objęty zostanie m.in. pobyt dzieci romskich w przedszkolach m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, w Nowym Targu, w Wadowicach, w Tarnowie, opłacany będzie dowóz dzieci do szkoły, zajęcia edukacyjno-integracyjne, nauka pływania, warsztaty plastyczne, czy komputerowe, wycieczki, wypoczynek letni.

Jak ustaliliśmy do Limanowej z programu trafi ponad 370 tys. zł. 

Urząd Miasta Limanowa otrzyma 60 tys. zł na remonty budynków i mieszkań zajmowanych przez rodziny romskie i 1 tys. 412 zł na zespół taneczny. 22 tys. 660 zł zostanie dodatkowo przyznane na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

Natomiast Urząd Gminy Limanowa otrzyma 40 tys. zł na wypoczynek letni.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z Krakowa otrzyma 48 tys. zł na „pomoc medyczną dla społeczności romskiej w województwie małopolskim - Limanowa i okolice.”

Parafia Rzymsko Katolicka w Łososinie Górnej otrzymała 9 tys. zł na organizację XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Romów do Limanowej i 5 tys. zł na wycieczkę kulturalno-krajoznawczą dzieci romskich z powiatu limanowskiego do Warszawy i Lichenia.Parafia wnioskowała też o 190 tys. zł na budowę świetlicy integracyjnej na osiedlu Romów w Koszarach ale dotacji nie dostała. Pieniądze nie przepadły, gdyż zostały przyznane Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie, którego zadaniem jest „Zakup i uzbrojenie oraz budowa świetlicy integracyjnej na osiedlu Romów we wsi Koszary”.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in