Wtorek, 26 maja
Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł

Poczta? Ma być lepiej

11.03.2011 17:09:25 top 12 6410

Limanowa. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apel starosty dotyczący likwidacji placówek Poczty Polskiej na ternie powiatu limanowskiego. Z odpowiedzi wynika, że ma być lepiej, gdyż filie zastąpią agencje, które mogą powstawać np. w sklepach sieciowych.

Pod koniec stycznia starosta Jan Puchała wysłał apel do ministra infrastruktury w sprawie reorganizacji placówek Poczty Polskiej. - Wyrażam swoje zaniepokojenie i protestuję przeciwko planowanym rozwiązaniom – pisał Jan Puchała. - Brak jakichkolwiek informacji o planowanych zmianach oraz całkowite pominięcie konsultacji z władzami lokalnymi budzi poważne obawy mieszkańców powiatu co do dostępności świadczenia usług pocztowych. Uważam, że zmiany organizacyjne, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców powinny być poprzedzone konsultacjami i opiniami lokalnych samorządów. Nie powinno być tak, że władze lokalne z mediów bądź od pracowników placówek pocztowych dowiadują się o fakcie prowadzenia tak istotnych dla mieszkańców powiatu zmian organizacyjnych.

Odpowiedzi na apel udzielił Maciej Jankowski – podsekretarz stanu ministra infrastruktury, który na wstępie zaznaczył, że Minister Infrastruktury jako walne zgromadzenie nie może ingerować w organizację funkcjonowania placówek pocztowych, gdyż to należy do kompetencji Zarządu.

Minister zwrócił się jednak o informację do Zarządu Poczty Polskiej. W odpowiedzi wyniki, iż „działania restrukturyzacyjne w obszarze sieci placówek pocztowych przyniosą poprawę wskaźników dostępności i istotne zagęszczenie sieci placówek.

- Efekt ten zostanie uzyskany poprzez przejecie obrotu pocztowego przekształcanego urzędu pocztowego (lub filii) przez kilka agencji pocztowych tworzonych w obszarze oddziaływania przekształcanego urzędu – pisze minister. - Dzięki temu ogólna liczba placówek pocztowych zostanie zwiększona, a tym samym odległość od najbliższej placówki oraz czas oczekiwania na obsługę ulegną skróceniu. Dostępność do usług pocztowych ulegnie poprawie nie tylko poprzez zwiększenie liczby placówek, ale także wydłużenie godzin ich funkcjonowania. Nowotworzone agencje we współpracy z zewnętrznymi podmiotami sieciowymi pozwolą Klientom skorzystać z usług pocztowych w dogodnej dla siebie porze, ponieważ punkty firm sieciowych są czynne z reguły co najmniej przez 6 dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych.

Reorganizacja PP będzie trwać do 2015 roku. Jej celem jest „znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania”. Ma ona polegać na stworzeniu sieci szkieletowej i pozaszkieletowej. W ramach sieci szkieletowych będą funkcjonowały placówki własne, których liczba i lokalizacja powinny zapewnić m.in. przede wszystkim rentowność ich działalności. Do sieci szkieletowej zostaną zaliczone placówki, które „ze względu na swoje cechy i wiodącą rolę wśród innych placówek na danym obszarze nie zostaną objęte procesem przekształceń. Placówki, które nie zostaną zaliczone do sieci szkieletowej tworzyć będą sieć uzupełniającą – pozaszkieletową. Docelowo, w sieci pozaszkieletowej funkcjonować będą z zasady agencje pocztowe".

- Konieczność zachowania odpowiedniej dostępności do usług powoduje, iż Poczta Polska w ramach projektowanych działań reorganizacyjnych w powiecie limanowskim planuje tworzenie znacznie tańszych w utrzymaniu form organizacyjnych tj. filii urzędów pocztowych i agencji pocztowych – wyjaśnia Maciej Jankowski. - Uzyskałem zapewnienia ze strony Zarządu Poczty Polskiej S.A. iż po przeprowadzeniu procesu reorganizacji sieci pocztowej zarówno jakość jak i terminowość usług powszechnych realizowanych na obszarze powiatu limanowskiego będzie w pełni zachowana ze względu na fakt, iż nowo powstałe z przekształceń placówki w dalszym ciągu będą znajdowały się w systemie organizacyjnym i logistycznym Poczty Polskiej i będą realizowały dotychczasowy zakres usług powszechnych.

Według przepisów Poczta, jako operator narodowy, zobowiązana jest do utrzymania wymaganych prawem wskaźników do powszechnych usług pocztowych (na obszarach miejskich 1 placówka na 7 tys. mieszkańców, a na obszarach wiejskich 1 placówka na 82 km2). Ogólnie łączna liczba placówek ma wynosić co najmniej 8240.

Które urzędy i filie mogą do 2015 roku zostać zlikwidowane? Tak na prawdę nie wiadomo. W styczniu rzecznik poczty zapewniał nas, iż na terenie powiatu limanowskiego przekształcenie urzędów w filie będzie dotyczyć  3 placówek: UP Męcina, UP Słopnice Limanowskie, UP Niedźwiedź k. Limanowej. Oprócz tego na terenie powiatu limanowskiego do przekształcenia na agencje były filie urzędów pocztowych przy ulicy Łososińskiej 23 w Limanowej i druga również w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 84c. 1 lutego okazało się jednak, że w Nowym Rybiu zlikwidowana została filia UP, na jej miejsce agencja jednak nie powstała. Rzecznik wytłumaczył nam, że o likwidacji nie wiedział.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in