Czwartek, 27 lutego
Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

Pieniądze na miejsca pamięci i martyrologii

15.09.2019 05:05:00 PAN 5 1529

Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii. Wśród samorządów, którym przyznano wsparcie w ramach nowego konkursu dotacyjnego, są gminy z Limanowszczyzny.

Dzięki konkursowi „Małopolska pamięta” możliwe będzie odnowienie tych obiektów, którym grozi nie tylko zniszczenie, ale i zapomnienie. Dotacja w ramach konkursu mogła być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu, mogąc wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia, tj. 20 tys. zł.

W tym roku w budżecie województwa na ten program zagwarantowano 500 tys. zł. Wnioski można było przesyłać do 2 lipca. Pod koniec sierpnia nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem symbolicznych czeków. Przyznano 53 dotacji na łączną sumę 489 300 zł.

Laureatom pogratulowała osobiście Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego, pomysłodawczyni konkursu. - Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Dzisiaj spotykamy się w gronie osób, dla których dziedzictwo kulturowe oraz narodowa historia stanowi potencjał, który należy pielęgnować - podkreślała.

Na liście beneficjentów znalazło się pięć samorządów z Limanowszczyzny. Pieniądze otrzyma gmina Dobra na konserwację kamiennej kapliczki słupowej, zwieńczonej grupą ukrzyżowania, która znajduje się w Jurkowie. Na ten cel samorząd wojewódzki przewidział 11,5 tys. zł. Samorząd Jodłownika może liczyć na 9 tys. zł. Za te środki przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy kapliczce na cmentarzu wojennym w Szczyrzycu. Gmina Kamienica na remont przydrożnej kapliczki w Szczawie otrzyma 11,5 tys. zł.

Gmina Mszana Dolna dostanie 7,5 tys. zł na prace konserwatorskie oraz restauratorskie pomnika poległych żołnierzy austriackich w walkach o Kasinę Wielką w 1914 r. Gmina Słopnice przeprowadzi konserwację kamiennego pomnika z 1971 roku, poświęconego 32 ofiarom hitleryzmu, zamordowanych 17 lipca 1944 roku w Słopnicach. Samorządowi przyznano na to przedsięwzięcie 11,5 tys. zł dofinansowania.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in