Wtorek, 26 maja
Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł

Oddaj głos i zdecyduj, które inicjatywy zostaną zrealizowane w ramach BO

18.09.2019 05:15:00 PAN 1 1708

Trwa głosowanie w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Prezentujemy kolejne przedsięwzięcia dotyczące Limanowszczyzny. Pomysłodawcy proszą o wsparcie, które umożliwi realizację projektów.

Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu sądeckiego (...)
Charakter zadania: sportowy
Koszt: 150 000 zł

Wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu: LKS Bobowa, Podkarpacie Bobowa, GKPS Gorlice, Ekstrim Gorlice, Góral Muszyna, MUKS Ogniwo Piwniczna, MUKS Poprad Stary Sącz, SKPS Dunajec Nowy Sącz, STS Sandecja Nowy Sącz, UKS Dwójka Krynica, UKS Jedynka Biecz, Iskry Grybów, GSKS Laskowa, MKS Limanowa Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących, doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Sądeckiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej
Charakter zadania: kulturalny
Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej. Projekt będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe, a brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz poddania renowacji tych wyeksploatowanych długoletnim użytkowaniem. Orkiestra działa już 63 lat, a na niektórych instrumentach gra się od początku, zatem potrzeby sprzętowe są ogromne. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane do tych, którzy chcą poprawić swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności muzycznych, ale również rozwijanie pasji i wrażliwości muzycznej.

„Cztery pory roku uLachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu.
Charakter zadania: kulturalny
Koszt: 134 500 zł

Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie filmu dokumentującego i prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku. Powstanie scenariusz, który będzie się opierał na dostępnych badaniach etnograficznych, jak i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie treściami kultury. Do współpracy przy opracowaniu scenariusza zaproszeni zostaną również specjaliści posiadający unikalną wiedzę o regionie (etnograf, dialektolog, muzykolog), tak by wszystkie prezentowane treści były zgodne z kulturą przodków z największą starannością o wszelkie detale: gwarę, śpiew, strój, muzykę. Wszystkie sceny prezentowane będą przez Zespół Regionalny „Szczyrzycanie” oraz osoby spoza zespołu, które wezmą udział w dodatkowych warsztatach, w trakcie których przećwiczą opracowany scenariusz. Całość prezentacji dopełnią przygotowane specjalnie na potrzebę realizacji zadania stroje regionalne oraz odpowiednia scenografia. Prezentacje poszczególnych obrzędów i zwyczajów przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki i tańca. Efekty prac będzie można podziwiać w trakcie spotkania podsumowującego, w czasie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu dokumentalnego oraz uroczysty występ Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie. W trakcie spotkania bezpłatnie dystrybuowane będą płyty zawierające zapis powstałego filmu. Płyty DVD dystrybuowane będą do szkół, instytucji kultury oraz rozprowadzane w trakcie innych występów zespołu, tak by unikalny materiał mógł dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzymy, że wśród nas są również osoby, dla których przywiązanie do tradycji i troska o zachowanie dziedzictwa naszych przodków dla obecnych i przyszłych pokoleń jest sprawą priorytetową. Dlatego już teraz dziękujemy za każdy oddany głos na nasze zadanie.

Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia
Charakter zadania: kulturalny
Koszt: 150 000 zł

Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu łącko-kamienickiego i słopnickiego oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. W tym bogatym w tradycje kulturowe subregionie brakuje długofalowych działań skierowanych do różnych grup społecznych kultywujących rodzime tradycje. Projekt będzie realizowany poprzez współpracę i zaangażowanie organizacji zrzeszających dzieci, młodzież i  osoby dorosłe (zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich, oddziały Związku Podhalan, młodzieżowe grupy przykościelne) w celu głębszego poznania tradycji kulturowych. Głównym celem zadania jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych. W ramach zadania zostaną ponadto zakupione rekwizyty, stroje oraz instrumenty muzyczne na potrzeby sceniczne zespołów regionalnych: Kiyrpecki, Zasadnioki, Słopniczanie oraz oddziałów Związku Podhalan w Łącku i Obidzy. Zostaną wydane również dwie publikacje: gawędy i gadki z subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszyt regionalny.

Płuca Małopolski
Charakter zadania: ekologiczny
Koszt: 150 000 zł

Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice i Limanowa 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze. Dzięki zasadzeniu 3500 drzewna terenie wymienionych wyżej gmin, rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Budowa chodnika w ciągu DW 968 miejscowości Lubomierz
Charakter zadania: prospołeczny
Koszt: 150 000 zł

Zadanie dotyczy budowy około 100 metrów bieżących chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968, gdzie wiele osób porusza się pieszo, przeważnie są to starsze osoby, dzieci w wieku szkolnym oraz turyści z pobliskich powiatów. Poruszanie się wzdłuż tej drogi stanowi dla pieszych zagrożenie z powodu dużego natężenia ruchu. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!
Charakter zadania: kulturalny
Koszt: 150 000 zł

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej Subregion Sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Zadanie będzie obejmowało: - zakup instrumentów muzycznych i strojów regionalnych dla lokalnie działających zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel muzycznych/grup muzycznych, - zakup wyposażenia naukowo-badawczej pracowni pszczelarskiej, - zakup automatyzowanego defibrylatora dwufazowego AED, - przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - organizację bożonarodzeniowego koncertu. Celem zadania jest przede wszystkim: - wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej, - wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających, - wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in