Niedziela, 31 maja
Aniela, Petronelia, Kamila, Feliks

Obwodnica wciąż bez potwierdzenia. Ministerstwo nie chce ujawniać kwot

22.10.2019 14:17:00 PAN 32 13230

Limanowa. Od przeszło miesiąca nie udało nam się uzyskać potwierdzenia wiadomości dotyczącej budowy obwodnicy Limanowej, którą ogłosił w kampanii wyborczej poseł Wiesław Janczyk. Ministerstwo Infrastruktury konsekwentnie odmawia podania kwot, które miały zostać zabezpieczone na przygotowanie i realizację inwestycji, wraz z planem ich wydatkowania w kolejnych latach.

Już 17 września poprosiliśmy GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury o przesłanie Programu inwestycji, podpisanego tego dnia przez ministra Andrzeja Adamczyka w obecności posła Wiesława Janczyka. GDDKiA nie dysponuje uzgodnionym dokumentem, dlatego nie mogła nam go przesłać. Resort odpowiedział natomiast dopiero 4 października, przesyłając niepełną dokumentację, w której zamiast kwot znajdowały się puste miejsca. Nie zostały nam udostępnione dwa kluczowe dla inwestycji załączniki – harmonogram rzeczowo-finansowy i szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o źródłach jej finansowania. Kolejno, 5 października zwróciliśmy się o udostępnienie brakujących załączników. Dziś dopiero otrzymalismy wiadomość z ministerstwa. Są w niej załączniki, o które prosiliśmy, jednak zostały one wysłane w formie pustych tabeli. Nie wiadomo zatem, jakie pieniądze mają zostać przeznaczone w kolejnych latach na dokumentację, badania archeologiczne, wykup gruntów i inne prace przygotowawcze, ani skąd będą pochodzić te środki i czy zostały one zabezpieczone.

Jak tłumaczy się resort? – Ministerstwo Infrastruktury nie może podać szczegółowych wartości zadania oraz kwot, aby nie ujawniać ich dla potrzeb przetargów publicznych, które zostaną ogłoszone na realizację inwestycji. Informacje te służą do przeprowadzenia postępowania, w szczególności pozwalają na skalkulowanie budżetu lub kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszenie budżetu następuje bezpośrednio przed otwarciem ofert, natomiast w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia, rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania daje możliwość ujawnienia tej informacji po otwarciu ofert – pisze Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa. 

Jak można zauważyć, stanowisko prezentowane wobec Programu inwestycji budowy obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28, stoi w sprzeczności z innymi dokumentami, którymi dysponuje Ministerstwo Infrastruktury, takimi jak choćby Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), gdzie wykazane zostały konkretne kwoty zabezpieczone na realizację danego przedsięwzięcia, nawet w przypadkach inwestycji, dla których w najbliższym czasie nie jest planowane wszczęcie postępowania przetargowego. 

W czasie kampanii wyborczej, poseł Wiesław Janczyk ogłosił, że budowa obwodnicy Limanowej znajdzie w planie budowy nowych 100 obwodnic w Polsce, zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego „do realizacji w nadchodzącej kadencji Sejmu”. Ta, jak wiadomo, zakończy się jesienią 2023 roku. Tymczasem, zgodnie z kartą projektu udostępnioną przez resort, Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla obwodnicy Limanowej planowana jest do pozyskania najpóźniej na grudzień 2022 roku. Kolejno, przeprowadzenie badań archeologicznych przewidziane jest w 2025 roku, zaś uzyskanie ZRID, umożliwiającego rozpoczęcie prac, przewiduje się w dopiero w 2026 roku.

Od czasu opublikowania informacji w mediach społecznościowych, nie udało nam się porozmawiać na ten temat z posłem Wiesławem Janczykiem, który konsekwentnie nie odbiera telefonu. Parlamentarzysta nie pojawił się również na poprzedniej sesji Rady Miasta Limanowa, choć była to doskonała okazaja do przedstawienia dokumentu władzom miasta. Janczyk jednocześnie nie podjął próby rozwiania wielu wątpliwości i odpowiedzenia na ważne i trudne pytania – m.in. jak do 2023 roku zrealizować inwestycję, której... nie ma w planach do 2025 roku.

Program inwestycji, który dziś wraz z załącznikami otrzymaliśmy z ministerstwa, nie jest tym samym dokumentem, którym w mediach społecznościowych chwalił się poseł Wiesław Janczyk. Na pierwszej stronie (w przeciwieństwie do dokumentu ze zdjęcia opublikowanego przez posła Janczyka) brakuje informacji o łącznych szacunkowych kosztach inwestycji oraz kosztach procesu przygotowawczego (wynoszących odpowiednio 300 mln i 6 mln zł). Nie wiadomo również, dlaczego na dokumencie zaprezentowanym przez posła, zawarte są nieaktualne kwoty – „na poziomie cen 2017 roku”.

To nie jedyne rozbieżności. Skan, który otrzymaliśmy z ministerstwa, zgodnie z pieczęciami zawierającymi daty, został opracowany 16 września 2019 roku (podpisany przez naczelnika w Wydziale Planowania) i w tym samym dniu zatwierdzony przez dyrektora oddziału GDDKiA w Krakowie, Tomasza Pałasińskiego. Z kolei na stronie tytułowej dokumentu ze zdjęcia posła Janczyka widnieje pieczęć Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z datą zawierającą „10”, co jest o tyle zastanawiające, że Program Inwestycji został zatwierdzony w Krakowie 16.09.2019 r. i uzgodniony przez ministra Adamczyka 17.09.2019 r. w Warszawie. Skąd owa „10” w dacie? Trudno wywnioskować więcej, bo akurat ten fragment strony został zasłonięty plakietką „gościa” Ministerstwa Infrastruktury.

Do tematu będziemy powracać.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in