Obwodnica Limanowej wpisana do rządowego programu

08.02.2020 11:47:00 PAN 83 14062

Limanowa. Budowa obwodnicy miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 została wpisana do rządowego programu 100 obwodnic. Listę zadań przedstawiło dzisiaj Ministerstwo Infrastruktury - póki co, bez informacji o przewidywanych kosztach i harmonogramach poszczególnych inwestycji, które łącznie mają kosztować 28 mld zł.

Na stronie internetowej programu budowy 100 obwodnic znajduje się jedynie interaktywna mapa ze wskazanymi lokalizacjami planowanych przedsięwzięć. Obecnie brakuje bardziej szczegółowych informacji, w  tym prognozowanych kosztów poszczególnych zadań czy też harmonogramu ich realizacji. Wiadomo jedynie, że koszt realizacji całego programu został oszacowany na blisko 28 mld zł, a inwestycje będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

- W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju – podaje Ministerstwo Infrastruktury. 

Inne zadania z terenu województwa małopolskiego to budowa obwodnic Chrzanowa i Trzebini, Makowa Podhalańskiego, Nowego Targu, Piwnicznej, Tarnowa i Wadowic.

Jak niedawno informował minister Andrzej Adamczyk, w odpowiedzi na pytania posła Wiesława Janczyka, w GDDKiA na ukończeniu jest dokumentacja, która ma stanowić podstawę przetargu na wykonanie projektu obwodnicy Limanowej. Postępowanie ma zostać ogłoszone w maju tego roku, co według resortu ma pozwolić na zawarcie umowy i rozpoczęcie prac nad dokumentacją. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zostać wydana do grudnia 2022 roku. Kolejno, przeprowadzenie badań archeologicznych przewidziane jest w 2025 roku, zaś uzyskanie ZRID, umożliwiającego rozpoczęcie prac, przewiduje się w dopiero w 2026 roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in