Niedziela, 16 stycznia
Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria

Nowy sprzęt trafił do wypożyczalni

07.12.2021 00:06:00 PAN 0 2275

Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt służący opiece nad osobami chorymi i z niepełnosprawnościami po raz kolejny dokonano zakupu sprzętów do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.

W ostatnim czasie na potrzeby Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego zakupiono: 12 łóżek pielęgnacyjnych,19 koncentratorów tlenu oraz 6 ssaków medycznych.

Na zakup sprzętów przeznaczono kwotę 81 tys. zł, z czego 64,8 tys. zł stanowi dotacja pozyskana przez samorząd powiatu limanowskiego od wojewody małopolskiego.

Z wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu powiatu limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu w warunkach domowych.

Celem działalności wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej, a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii. Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach po podpisaniu aneksu do umowy. Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne.

Do zadań wypożyczalni należy nieodpłatne udostępnianie osobom sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, a przy tym właściwy dobór i dopasowanie udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego oraz udzielanie nieodpłatnej informacji i porad osobom z niepełnosprawnością, członkom ich rodzin i opiekunom w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu. Oprócz tego wypożyczalnia zajmuje się pozyskiwaniem sprzętu od osób, które go już nie potrzebują.


(Fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in