Nowa spółka, dzierżawa, a może sprzedaż? Ważą się losy pływalni

04.12.2017 08:17:17 PAN 9 8592

Kończy się okres trwałości projektu i w ciągu pół roku samorządy miasta i powiatu muszą podjąć decyzję, w jakiej formie będzie funkcjonować Pływalnia Limanowska. W grę wchodzi m.in. założenie powiatowo-miejskiej spółki, ale także dzierżawa bądź sprzedaż obiektu.

Na dzień 28 grudnia przypada zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą „Budowa Krytej Pływalni w Limanowej”. Zgodnie z zapisami umowy w sprawie ustalenia zasad współfinansowania wydatków bieżącego utrzymania obiektu Krytej Pływalni, zawartej pomiędzy Powiatem Limanowskim i Miastem Limanowa strony wspólnie uzgodniły, że zasady wzajemnych rozliczeń obowiązywać będą do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu trwałości projektu.
- Obecnie trwają prace nad formą organizacyjną prowadzenia obiektu Pływalni Limanowskiej. Jesteśmy w trakcie ustaleń różnych koncepcji, tak aby Zarząd Powiatu mógł przedstawić propozycję Radzie Powiatu. Pływalnia stanowi majątek powiatu, więc radni zdecydują, które rozwiązanie będzie zrealizowane. Z racji współfinansowania wydatków bieżącego utrzymania obiektu pływalni, oczywistym partnerem w rozmowach jest także Miasto Limanowa - informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Jak udało nam się ustalić, wśród możliwych rozwiązań które rozważają samorządowcy, jest m.in. przekazanie pływalni w stu procentach miastu, wydzierżawienie obiektu lub jego sprzedaż, powołanie spółki celowej miasta i powiatu, udzielaniu koncesji na usługi; możliwe jest też pozostanie w dotychczasowej formie bądź jej odwrócenie, a wtedy powiat dowpłacałby miastu do
funkcjonowania basenu.
O to, które rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze z punktu widzenia samorządu powiatu, zapytaliśmy starostę Jana Puchałę.
- Budowa Pływalni Limanowskiej to wspólne przedsięwzięcie Powiatu Limanowskiego i Miasta Limanowa, które zostało zrealizowane w 2011 roku. Z punktu widzenia Starosty Limanowskiego a zarazem mieszkańca Powiatu Limanowskiego, uważam, że pływalnia ma służyć jak najlepiej wszystkim korzystającym z jej usług. Dlatego będziemy dążyć do rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój obiektu. Chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości pływalnia nadal w sposób należyty służyła wszystkim klientom - odpowiedział Puchała.
Do tematu będziemy powracać.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in