Sobota, 22 lutego
Marta, Małgorzata, Piotr, Nikifor

Nietypowe zadaszenie na płycie rynku?

14.12.2016 01:13:59 PAN 16 9659

Prezentujemy ósmy projekt, który zgłoszony został do konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania rynku w Limanowej.

Idea projektu
Ideą rewitalizacji rynku w Limanowej jest jednoznaczna i tożsama odpowiedź na problemy bliskości DK28, niedoboru miejsc parkingowych oraz niekorzystnych proporcji urbanistycznych placu. Tą propozycją jest wprowadzenie zadaszonej, przeziernej struktury, która wzdłuż wschodniej i północnej krawędzi placu odseparuje go częściowo od wysokiego ruchu DK28, wytworzy dogodne miejsce dla tygodniowego jarmarku miejskiego, tymczasowych wystaw oraz sceny miejskiej. Świadomość pierwotnej, renesansowej tożsamości rynku pozwoliła nadać strukturze formę arkadową, nawiązująca do XVIII wiecznej pierzei rynku. „Arkady” dają schronienie, miejsce rekreacji, a także będąc przegrodą optyczną – optymalizują wyolbrzymione proporcje placu.
Zagospodarowanie i urządzenie rynku
Wprowadzona struktura nada zupełnie nowe wartości kompozycyjne w przestrzeni miasta. Bez konieczności wyburzenia „Buzodromu” wykorzysta jego obecność do naprowadzenia na kościół Matki Boskiej Bolesnej od strony wschodniej – wlotu ulicy Matki Bożej Bolesnej. Przedefiniuje także same proporcje Rynku, które z niekorzystnych () przejdą w optymalne(). Jednocześnie powierzchnia placu nie zostanie zredukowana, ponieważ stalowe sklepienia są przezierne i swoim kształtem odtworzą jarmarkowy charakter XVIII Rynku w nowoczesny i elegancki sposób.
Przewidywana jest wymiana posadzki rynku na kostkę brukową granitową w układzie kolistym o wymiarach 5x5x5cm. Wpisze się dzięki temu w obłości powierzchni.
Oświetlenie uliczne złożone jest z 18 punktów świetlnych o parametrach nie gorszych niż ADQUEN OU, 150W.
Przy północno-wschodnim narożu placu zaprojektowano fontannę miejską, wpuszczoną w ziemię, aby nie redukowała powierzchni placu. Fontanna składa się z 10 dyszy wpuszczonych w posadzkę.
Wokół trzech z przewidzianych pierścieni zorganizowano zielone zagajniki z małą architekturą i ławkami. Ośrodki nawiązywać będą do obecnych pierścieni i kwietników. Meble mają podłużna wklęsłą formę o długości 7m oraz szerokości 60cm. Materiałem wykończeniowym są drewniane listwy rozłożone wzdłuż kształtu.
Nowy, projektowany układ podniesie znaczenie istniejącego Dębu Papieskiego, który znajdzie się optycznie w centrum placu – między pierzeją zachodnią a strukturą.
Koncepcja przewiduje wytworzenie dodatkowych miejsc postojowych, skupionych wokół częściowo zadaszonego placu poprzez uproszczenie komunikacji wzdłuż południowej krawędzi placu. Koncepcja okaże się korzystna dla istniejących usług w pierzei południowej, ponieważ w ten sposób wygospodarowano dodatkową przestrzeń dla ogródków piwnych przed istniejącymi lokalami gastronomicznymi bez konieczności redukcji miejsc parkingowych.
Projektowane „arkady” będą stanowiły istotny akcent w przestrzeni trzech problematycznych narożników (pn-zachodni; pn-wschodni; pd-wschodni). Obecnie jest to środowisko pozytywowe, bez wyraźnego domknięcia osi widokowych, uporządkowanej struktury a także, przez układ ronda wokół rynku daje wrażenie prowizoryczności.
Zastosowane rozwiązania funkcjonalne
Istotna w projekcie jest świadomość historycznego charakteru istniejących budynków. Gdzie są zlokalizowane i jaką funkcję pełniły? … Projektowana struktura w pełni nawiąże do handlowego charakteru miejsca, będzie współczesną odpowiedzią na elementy architektoniczne pierzei – arkady, ceglane dachówki oraz modernistyczną prostotę. Jednocześnie nie zdubluje istniejących obiektów. Prowadząc dialog z otoczeniem na zasadzie obiekt - tło architektura da nam jednoznaczne skojarzenia – jarmark, kolumnady, schronienie, wypoczynek i rozrywka.
Funkcja odpowiada na te skojarzenia i potrzeby niemal w 100%. Istniejący tzw. „Buzodrom” włączono w projektowaną grupę, proponując kilka realnych scenariuszy użytkowania (sala taneczna; City Rumba; okresowe lodowisko miejskie; plac zabaw)(Rys.4). Arkady wzdłuż północnej krawędzi placu zapewnią miejsce na cotygodniowe jarmarki miasta Limanowa. Z kolei wschodnia część organizuje miejsce na rekreacje, wystawę np. starych fotografii miasta i przestrzeń ogródków piwnych dla lokali. Struktura stanowi również zadaszenie dla zejścia do podziemnych toalet.
Projektowany obiekt jest konstrukcją stalową szkieletową, zbudowaną z elementów wertykalnych – stalowych kształtowników oraz opartych na nich belkach 2T. Układ rozłożono na siatce konstrukcyjnej o rozstawie 3,6m. Do stalowego szkieletu zamocowano element membranowy z blachy stalowej perforowanej i miedziowanej. Połączenia z trzonem są nieruchome, za pomocą śrub i kotew stalowych. W ramach membranowej osłony przewidziano stanowiska handlowe, które w dniu jarmarku będą mechanicznie rozkładane na powierzchnię placu (rys. 2). Ze słupa membrana przechodzi po półokrągłym łuku do stalowej belki, tworząc grzybiastą strukturę na planie okręgów. Na taki układ nałożono pierścienie stalowe obejmujące elementy pleksi. Dzięki temu uzyskano przezierność w zadaszeniu struktury. Oparte pierścienie łączy druga warstwa blachy, stanowiąca rzeczywistą przegrodę poziomą.
Projekt nie przewiduje zmian w przebiegu istniejącej drogi krajowej K28. Jedyną propozycją jest wprowadzenie strefy ograniczenia ruchu do 30km/h. Wzdłuż południowej i północnej krawędzi placu wprowadzono dodatkowy pas manewrowy o szerokości 1,5m. Pozwala on na swobodne, bezkolizyjne parkowanie prostopadłe na zorganizowanych 50 miejsc postojowych.
Efekt ujednolicenia reklam i rewitalizację elewacji planuje się osiągnąć oszczędnymi środkami. Zbadanie historii wyłoniło autentyczne, historyczne części pierzei:
• budynek Banku Spółdzielczego w stylu podhalańskim stoi w miejscu drewnianego Magistratu
• w kamienicy pod adresem Rynek13 mieściła się niegdyś (1856r) siedziba powiatu
• obok przebiegał stary pasaż handlowy łączący Rynek z ulicą krótką – projekt uwzględnia odtworzenie tej osi i zwieńczenie jej zagajnikiem zieleni przez klony zwyczajne
• kamienica Rynek 16 („Śnieżnica”) mieściła XIX wieczną posiadłość kupca – Biedy – budynek zachował pierwotną formę architektoniczną
Stylistyka pozostałych budynków historyzujących będzie dostosowana do wymienionych powyżej – gładź i odcień ścian RAL 1013; RAL 1015; oraz białe obramowania okien. Uporządkowanie reklam zakłada stworzenie strefy ich umieszczania na wysokości gzymsu kordonowego (pośredniego) – 2,5m-3m. Na tą wysokość projektowane jest również oświetlenie architektoniczne wymienionych wyżej budynków.
Szacowany koszt realizacji inwestycji – 3 067 386 zł.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in