Nie będzie "przykładowych" wycen nieruchomości, które zostaną wywłaszczone przez kolej. Gmina przedstawia korespondencję z wojewodą

13.12.2019 14:57:00 PAN 3 8231

Gmina Limanowa opublikowała korespondencję z PKP PLK S.A. i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim – tym podmiotom samorząd zadał pytania, które padały z ust mieszkańców w czasie spotkań poświęconych realizacji inwestycji znanej jako „Podłęże – Piekiełko”. - Mamy nadzieję, że podjęte działania pozwolą pełniej wyjaśnić zbliżające się procedury oraz rozwieją niektóre z wątpliwości które wszystkich nas martwią – podkreślają urzędnicy.

Jedno z pytań, które wielokrotnie zadawano podczas spotkań z przedstawicielami PKP PLK S.A., dotyczyło procedury wywłaszczania nieruchomości. Mieszkańcy pytali o terminy oraz „przykładową” wycenę, a także o rozwiązane stosowane w przypadku obciążenia nieruchomości kredytem hipotecznym.

- Wielu mieszkańców, nie znając w tym zakresie uregulowań prawnych, ma szerego wątpliwości i obaw, dotyczących m.in. sposobu uwzględnienia w wycenie zaciągniętego kredytu hipotecznego, okresu jaki będzie ustalony na wydanie nieruchomości i wybudowanie nowego budynku mieszkalnego, a także wysokości odszkodowania. Z uwagi na to, iż procedura wywłaszczenia będzie prowadzona przez wojewodę , prosimy o możliwość zorganizowania spotkania z mieszkańcami, w którym będzie uczestniczył merytoryczny pracownik urzędu oraz wybrany przez państwa rzeczoznawca majątkowy. Naszym zdaniem, omówienie zagadnień związanych z procedurą wywłaszczeniową w znacznym stopniu powinno rozwiać wątpliwości jakie niepokoją osoby dotknięte w przyszłości skutkami pozbawienia ich prawa własności – napisał wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut do wojewody Piotra Ćwika, sugerując sporządzenie przykładowej wyceny dwóch nieruchomości gruntowych, które zostaną wywłaszczone w związku z modernizacją linii kolejowej, co jego zdaniem byłoby punktem odniesienia dla pozostałych osób.

W odniesieniu do pierwszego pytania, urzędnicy wojewody odpowiadają, że operat szacunkowy zostanie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

- Brak jest uzasadnienia na gruncie omawianych przepisów, aby organ przed wszczęciem postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a tym bardziej przed rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego, zlecał sporządzenie wyceny nieruchomości, które dopiero zostaną objęte decyzją lokalizacyjną. Poza tym, nawet w toku postępowania odszkodowawczego, nie dokonuje się „przykładowej” wyceny dla wybranych nieruchomości objętych inwestycją, gdyż jednym z podstawowych założeń wyceny nieruchomości jest to, iż każda z nieruchomości jest inna, posiada inne cechy, atrybuty, a to bezpośrednio przekłada się na jej indywidualną wartość ustalaną również indywidualnie przez rzecznoznawcę dla każdej z nieruchomości oddzielnie – zaznaczają.

Dla osób, których nieruchomości zostaną wywłaszczone, bardzo istotne może okazać się wykazanie nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania budynku. Dla przykładu, na wartość rynkową domu zbudowanego 20 lat temu, istotny wpływ będą miały np. wymiana okien i pokrycia dachu, docieplenie ścian i stropów czy wymiana instalacji, jeśli nastąpiły one w ostatnich latach.

Na ten temat rozmowaliśmy z jednym z lokalnych rzeczoznawców majątkowych. Dowiedzieliśmy się, że wartość odszkodowania będzie pomniejszana o ograniczone prawa rzeczowe takie jak tzw. prawo dożywocia czy też prawo przejazdu, przechodu i przegonu.

Jak potwierdził rzeczoznawca, na wysokość wyceny wpływ będą miały wszystkie cechy rynkowe nieruchomości. Będą to zatem nie metraż i stan budynku, w tym stan stolarki okiennej i drzwiowej, poszycia i pokrycia dachowego, ale także typ centralnego ogrzewania oraz obecność takich rozwiązań, jak fotowoltaika, kolektory słoneczne czy pompy ciepła – wszystko to uwzględnia się w cechach rynkowych nieruchomości. Kolejnymi istotnymi atrybutami są na przykład położenie nieruchomości, warunki dojazdu, kształt i sposób zagospodarowania działki czy obecność mediów – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.

W kwestii wątpliwości osób, które swoje domy zbudowały posługując się kredytem, urzędnicy wskazują na przepis, mówiący o tym, że „jeżeli na nieruchomościach jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami”.

Zatem w świetle prawa, po ustaleniu wartości nieruchomości obciążonej hipoteką, wysokość odszkodowania dla właściciela zostanie pomniejszona o wartość długu hipotecznego. W praktyce może to oznaczać, że część właścicieli nie otrzyma żadnych pieniędzy, zmniejszą się tylko ich długi. Inni natomiast mogą otrzymać taką kwotę, która nie wystarczy na przykład na zakup mieszkania.

Gmina Limanowa na swojej stronie podaje, że w zakresie zagadnień dotyczących procedury wywłaszczeniowej, wspólnie z Wydziałem Skarbu Państwa i Nieruchomości, ustalono formę pisemną. – W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości i pytania dotyczące właśnie procesu wywłaszczenia a do tej pory nie uzyskał na nie odpowiedzi, prosimy o pisemne sformułowanie swojego zapytania i przekazanie go do Urzędu Gminy czy to za pośrednictwem sołtysa, radnego lub bezpośrednio do urzędu na dziennik podawczy lub przekazanie go Sekretarzowi Gminy czy Zastępcy Wójta. Po zebraniu tych szczegółowych pytań, skierujemy pismo do odpowiedniego wydziału urzędu wojewódzkiego i po uzyskaniu odpowiedzi podamy informację do publicznej wiadomości – informują urzędnicy.

Przy okazji korespondowania z władzami gminy, wojewoda apeluje do mieszkańców, aby zwrócili szczególną uwagę na konieczność aktualizacji lub uzupełnienia swoich danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez starostę, w szczególności w zakresie imienia, nazwiska i pełnego adresu, ponieważ „tylko aktualne i pełne dane umożliwią szybkie i skuteczne dotarcie z informacją do poszczególnych osób których przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyła”.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in