Niedziela, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

Nagana dla dyrektora

11.08.2009 09:48:18 top 0 2763

Jadwiga Sikoń dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej otrzymała naganę, za niewłaściwe zachowanie się na sesji rady powiatu. Odmówiła jej podpisania.

    Nagana jest wynikiem m.in. złożonych pism radnych do prezydium rady, którzy zwrócili się o „podjęcie działań dyscyplinujących i wyciągnięcie konsekwencji prawnych” wobec dyrektorki. – W trakcie sesji Jadwiga Sikoń zwróciła mi uwagę, abym uważnie słuchał co mówi – napisał w piśmie Wiesław Wójtowicz. – Styl i ton w jakim wypowiedziała do mnie te słowa, pomijając fakt, że w mojej ocenie nie miała prawa ani powodu aby publicznie jako radnemu zwracać mi uwagi, było co najmniej nie na miejscu. Chciałbym przypomnieć, że z wielką uwagą przysłuchiwałem się jej wypowiedzi. Odnosząc się do całości sytuacji poczułem się urażony i odniosłem wrażenie, że jestem w ławie szkolnej a nie na sesji rady”.
    Drugie pismo które wpłynęło do prezydium podpisane przez zdecydowaną większość radnych brzmi: - Wystąpienie pani dyrektor Sikoń nie licuje z powagą zajmowanego stanowiska i niespotykanym jest aby kierownik podległej jednostki organizacyjnej w takim stylu występował na forum rady zwracając uwagę radnemu. Można również odnieść wrażenie, że dyrektor chciała wywrzeć presję na radnych w sprawie wyniku głosowania żądając jego powtórzenia słowami „proszę jeszcze raz głosować. Ja to muszę zobaczyć, chce popatrzeć radnym w oczy jak głosują”. Bulwersuje fakt bezpodstawnego zarzucania kłamstw staroście i zarządowi powiatu w świetle zebranych dokumentów urzędowych będących w posiadaniu radnych, cytowanych na sesji rady nie mając żadnych dokumentów na poparcie swoich słów”.
    W samej treści nagany można przeczytać, że powodem nałożenia kary było: „samowolne zwracaniem uwagi radnemu Rady Powiatu Limanowskiego, nieuzasadnione domaganie się reasumpcji głosowania, oraz podważanie praworządności uchwały Zarządu Powiatu. Zachowanie wyżej opisane stoi w sprzeczności z wymaganiami właściwego postępowania i zachowania pracownika samorządowego kierującego jednostką organizacyjną Powiatu Limanowskiego, a tym samym stanowi naruszenie przyjętego porządku i organizacji pracy”.
    Naganę dyrektorce wręczył zarząd powiatu. Dyrektor odmówiła jej podpisania, twierdząc, że jej zachowanie na sesji było prawidłowe. Nie zmienia to jednak faktu, że wedle prawa nagana została wręczona, gdyż dyrektor mogła się z nią zapoznać. Jadwiga Sikoń od nagany może wnieść sprzeciw.

Zobacz także: limanowa.in/wydarzenia,43.html Policja wezwana na sesję powiatu

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in