Piątek, 10 lipca
Olaf, Witalis, Filip, Amelia, January, Antoni, Sylwana

Nacjonalizm a miłość bliźniego. „Wojna” na skrajnej prawicy

14.04.2019 08:29:00 pawel_zastrzezynski 46 4935

Dr Wanda Półtawska w liście otwartym do ludzi dobrej woli podkreśliła, że Patriotyzm to nie nacjonalizm. List był podyktowany koniecznością upamiętnienia polskich więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Polskich bohaterek! Wzoru do naśladowania! W kontekście listu można odnaleźć echo teraźniejszości, dać odniesienie do „wojny” na skrajnej prawicy, zwłaszcza w kontekście ochrony życia.

Dr Wanda Półtawska często przytacza przykład z obozu koncentracyjnego, gdy wszystkim więźniarkom polecono udać się do bloków, drzwi zamknięto i nikt nie mógł stać przy oknie. Ale pracownice rewiru i kuchni obserwowały wyjście Polek z bunkra i przejście przez czarny plac apelowy; były bose i w sukienkach, „jak średniowieczne pokutnice” . Dr Półtawska widziała, że gdy wychodziły za obozową bramę, oglądały się do nich, a jedna z nich odwróciła się i pokiwała a Pola Chrostowska, siostra Grażyny „wskazała na niebo”.  

Następnie słychać było wystrzały. 

Ten palec wyciągnięty w stronę nieba i koniec życia.

Ten przykład widzimy tak wyraźnie u św. Maksymiliana Marii Kolbego, który był wywieziony do obozu koncentracyjnego w tym samym dniu co dr Wanda Półtawska. Właściwie całe jego piękne życie można zawrzeć w tej jednej, jedynej chwili, która tak wyraźnie ukazana jest w postawie, gdy oddaje życie za bliźniego. Gdy chroni życie! Ten jeden moment jakby wypełnił całe jego życie. Ten sam przykład widzimy u ks. Jerzego Popiełuszki, którego życie również wypełniło się w jednej chwili. I świadomość upadku komunizmu. I obraz Jana Pawła II, który tuż przed śmiercią wsparł się na krzyżu. Te wszystkie przykłady mają swoje odbicie w tym wskazaniu na niebo, w chwili gdy ci najwięksi OBROŃCY ŻYCIA żegnali się ze światem. 

Zostawili nam testament.

Obrana życia dla dr Półtawskiej i Jana Pawła II stała się ich WIELKĄ SPRAWĄ. Dla człowieka, który w pełnej świadomości i prawdzie dokumentuje świat, staje się oczywiste, że nie ma ważniejszej sprawy niż ŻYCIE. A największy spór świata toczy się właśnie na tym polu. Wielkim przywilejem jest ta świadomość. Jednak nie da się do tego dojść poprzez polityczne deklaracje, choćby były one najpiękniej wypowiedziane. Do zrozumienia tajemnicy życia można dojść tylko przez doświadczenie prawdy.

Jednak nie z przymuszonej woli, ale w pełnej świadomości i konsekwencji. 

Tak definiuje się patriotyzm.

I takie tylko może być odniesienie!

A prawdą jest CHRYSTUS i jego naśladowanie.***
Paweł Zastrzeżyński (47 lat) – reżyser filmowy, scenarzysta, producent. Ostatni film i książka Jeden Pokój o dr Wandzie Półtawskiej, wyprodukowany niezależnie, sprzedany w nakładzie 20 000 szt. Ukończył szkołę reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracownik prof. Grzegorza Królikiewicza. Współorganizator sztabu akcji Deklaracji Wiary. Inicjator nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta Limanowa, oraz odznaczenia Orderu Orła Białego. Jako publicysta napisał około 150 artykułów, m.in. autor Hołdu dla Beaty Szydło oraz listu otwartego do Premier w sprawie ograniczenia YouTube. W 2018 r. zainicjował na nowo dyskusję wokół Deklaracji Wiary. Jako pierwszy poinformował opinię publiczną o patologicznych zjawiskach na YouTubowych streamach. Inicjator naprawy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Upowszechnił informację na temat limanowskiej katowni UB. Obecnie pracuje nad filmem fabularnym Wyspa W oraz nad książką pt. ŚWIATŁO LATARNI dotyczącą genezy powstania PISF w odniesieniu do środowiska filmowego uwikłanego w struktury Służby Bezpieczeństwa w PRL, jak również nad książką pt. ODNALEZIONY pod redakcją dr Wandy Półtawskiej. Motto życiowe: w twórczości nie idę na żaden kompromis.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in