Wtorek, 18 lutego
Szymon, Konstancja, Maksym, Flawian, Krystian, Sylwan

Na Limanowszczyźnie podwoiła się liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci

25.05.2019 15:10:00 PAN 40 5237

Na Limanowszczyźnie w 2018 roku w stosunku do roku 2017, podwoiła się liczba rodziców, którzy uchylają się od obowiązku szczepień ochronnych swoich dzieci. Według limanowskiego sanepidu, ta sytuacja może być związana z nasilającą się aktywnością ruchów antyszczepionkowych oraz rolą mediów społecznościowych.

Szczepienia ochronne w Polsce realizowane są w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych (PSO), który obejmuje szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży od urodzenia do 19. roku życia, osoby narażone w sposób szczególny na zakażenie (finansowane z budżetu państwa) oraz szczepienia zalecane (nie są one finansowane z budżetu państwa). 

Na terenie powiatu limanowskiego w 2018 roku szczepieniom ochronnym podlegało 33 059 dzieci i młodzieży do lat 19. Szczepienia realizowane były w 35 podmiotach leczniczych w punktach szczepień spełniających wymogi gabinetu diagnostyczno - zabiegowego. 

Według limanowskiego sanepidu, nadal niepokojącym zjawiskiem jest uchylanie się od obowiązku szczepień ochronnych. 

Sytuacja ta może być związana z nasilającą się aktywnością ruchów antyszczepionkowych i mediów społecznościowych – zauważa PSSE w Limanowej. – Program Szczepień Ochronnych wpływa na stan zdrowia publicznego, dlatego jest jednym z najważniejszych społecznie programów polityki zdrowotnej. Obniżenie w kolejnych latach realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce przynieść może niekorzystne skutki zdrowotne w postaci wzrostu zachorowań na choroby zakaźne i liczbę ciężkich powikłań po przechorowaniu, często nieodwracalnych – dodaje. 

W powiecie limanowskim w ubiegłym roku liczba osób uchylających się od szczepień podwoiła się w stosunku do roku 2017. 

W całej Polsce od 2014 roku obserwuje się wyraźną tendencję wzrostową liczby dzieci nieszczepionych, spowodowaną uchylaniem się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych opracowanych na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce wynika, że liczba osób uchylających się od wykonania obowiązkowych szczepień przedstawia się następująco: 2014 r. - 12 361 osób; 2015 r. - 22 392 osób; 2016 r. - 23 100 osób; 2017 r. - 30 090 osób; 2018 – ok. 43 000 (dane szacunkowe). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad realizacją szczepień ochronnych, jest uprawniony do żądania w drodze egzekucji administracyjnej wykonania obowiązku szczepień. Organem właściwym w sprawie prowadzenia egzekucji obowiązku szczepień jest wojewoda, do którego kierowane są wnioski. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej w 2014 r. wszczął postępowanie administracyjne w stosunku do osób uchylających się od wykonania szczepień, kierując wnioski do wojewody. W latach 2015 - 2017 część osób poddała szczepieniom swoje dzieci. W 2017 r. PPIS w Limanowej skierował do Wojewody Małopolskiego 1 wniosek o egzekucję administracyjną w celu nakłonienia do realizacji obowiązku szczepień u dzieci oraz 1 tytuł wykonawczy, kontynuował także postępowania rozpoczęte od 2014 roku (upomnienia, postanowienia, zażalenia). 

Według inspekcji sanitarnej, ze względu na stale rosnącą liczbę osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, konieczne jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami wskazującymi na zasadność realizacji szczepień ochronnych.

Na decyzję rodziców, którzy nie decydują się na zaszczepienie swoich dzieci, wpływ ma m.in. obawa związana z możliwym wystąpieniem tzw. NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Limanowski sanepid takie przypadki, zgłaszane przez świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne na terenie powiatu limanowskiego. 

Kryteria niepożądanego odczynu poszczepiennego obejmują odczyn: ciężki – zagrażający życiu (wymaga hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, może prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, może kończyć się śmiercią); poważny – duże nasilenie objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki (nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia, nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia, nie stanowi zagrożenia dla życia); łagodny – nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, silnego miejscowego zaczerwienienia, gorączki. 

W 2018 roku do PSSE w Limanowej zgłoszonych zostało 12 odczynów poszczepiennych. Wszystkie zgłoszone przypadki zakwalifikowano jako łagodne (obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, gorączka). W ich przypadku nie była konieczna hospitalizacja, po okresie tygodnia dzieci wracały do prawidłowego stanu zdrowia. 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in