Minister tłumaczy: nie będzie pieniędzy, bo straty są zbyt niskie

18.09.2017 06:59:06 PAN 21 6709

MSWiA odmówiło pieniędzy na odbudowę mostu, bo wartość strat nie przekracza 5% dochodów miasta. Wiceminister Zieliński wskazuje też, że wojewoda Piotr Ćwik nie sygnalizował wcześniej konieczności odbudowy obiektu i nie umieścił przedsięwzięcia na liście zadań priorytetowych, którą do resortu przesłano jeszcze w lipcu.

Dotarliśmy do dokumentu z MSWiA, podpisanego przez wiceministra Jarosława Zielińskiego, będącego odpowiedzią na wniosek wojewody małopolskiego o przyznanie środków na odbudowę uszkodzonego w 2014 r. mostu w ciągu ul. Michała Dudka w Limanowej.
Na odpowiedź z resortu powoływał się niedawno Małopolski Urząd Wojewódzki, tłumacząc że być może sprawa pieniędzy na most miałaby inny przebieg, gdyby burmistrz złożył skompletowane dokumenty wcześniej. Służby wojewody tłumaczyły też, że MSWiA nie mogło pozytywnie rozpatrzyć wniosku burmistrza m.in. ze względu na konieczność udzielenia pilnej pomocy mieszkańcom i samorządom tak dotkliwie poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice. Ten powód przedstawiał również wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który w styczniu wraz z ówczesnym wojewodą Józefem Pilchem podczas spotkania z mieszkańcami na moście zapewniał, że środki się znajdą.
Tymczasem w piśmie do wojewody Piotra Ćwika, wiceminister Jarosław Zieliński informuje wprost: z uwagi na wysokość strat nieprzekraczającą 5% w stosunku do dochodów własnych jst (jednostki samorządu terytorialnego – przyp. red.), nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie 2 mln zł miastu Limanowa. To ten sam powód, dla którego wcześniejsze wnioski samorządu Limanowej były odrzucane, także w poprzedniej kadencji gdy wojewodą był Jerzy Miller z PO.
- Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż nie sygnalizował Pan Wojewoda wcześniej odbudowy tegoż mostu, a wnioskowane zadanie nie zostało ujęte na Liście zadań priorytetowych do realizacji, przesłanej w dniu 27 lipca 2017 r. Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w lipcu br. zostały rozdysponowane dla województwa małopolskiego dodatkowe środki w wysokości ponad 16 mln zł - pisze do wojewody Jarosław Zieliński z MSWiA.
Na końcu cytowanego pisma, datowanego na 28 sierpnia, wiceminister podaje informacje, że w związku z niedawnymi nawałnicami zachodzi konieczność wyasygnowania znacznych pieniędzy na pomoc najbardziej poszkodowanym samorządom. - W związku z wyżej opisaną trudną sytuacją obecnie nie wydaje się żadnych nowych promes z przeznaczeniem na remont lub odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych mających miejsce w latach ubiegłych - zaznacza Zieliński.
Poniżej skan cytowanego pisma:
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in