Poniedziałek, 16 grudnia
Albina, Zdzisława, Zdzisław, Alicja, Sebastian

Mieszkańcy zgłosili problem dymu, unoszącego się z komina. W toku kontroli nie stwierdzono spalania odpadów

28.10.2019 09:08:00 PAN 27 19215

Limanowa. W połowie września, na podstawie tzw. ekointerwencji, WIOŚ skontrolował Rejonową Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej. Mieszkańcy miasta wielokrotnie zgłaszali swoje obawy, związane z dymem unoszącym się nad kominem piekarni. W toku kontroli nie stwierdzono jednak żadnych istotnych nieprawidłowości.

Informację o kontroli w RSZiZ, podczas ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa przedstawił w swoim sprawozdaniu burmistrz Władysław Bieda.

W ramach formularza ekointerwencji, do Urzędu Miasta Limanowa wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zanieczyszczania środowiska przez podmiot gospodarczy. Zgodnie z przepisami, sprawę przekazano do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

WIOŚ zawiadomił miasto, że przeprowadzi kontrolę w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej. Ta kontrola została przeprowadzona 16 września.

W jej toku stwierdzono, że RSZiZ posiada dwa piece do wyrobów piekarniczych oraz że aktualnie użytkowany jest jeden z nich, opalany grubym węglem. RSZiZ przedłożyła kontrolerom faktury zakupu wraz ze świadectwem jakości paliwa. Ponadto stwierdzono, że pomieszczenia ogrzewane są za pomocą kotła gazowego

Sprawdzano także gospodarkę odpadami w RSZiZ. Nie znaleziono jednak żadnych śladów wskazujących na to, że mogło dochodzić do spalania śmieci. Nie ujawniono także magazynowania odpadów w pobliżu pieca, w sposób wskazujący na ich przygotowanie do spalenia.

Jedyne uchybienia, jakich dopatrzyli się inspektorzy z WIOŚ, dotyczyły ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Po zakończeniu kontroli uznano, że nie ma podstaw do podejmowania dalszych czynności przez Inspektorat.

– Pozwoliłem sobie odczytać informację, jaką jako miasto otrzymaliśmy od WIOŚ, dlatego, że mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali do nas problem związany z dymem, który unosi się z komina piekarni – powiedział burmistrz Limanowej, Władysław Bieda.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in