Miasto ponawia apel. Bez osiągnięcia efektu ekologicznego - zwrot dotacji

03.04.2021 05:09:00 PAN 8 3863

Limanowa. W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego, polegającego na podłączeniu nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej, władze miasta Limanowa ponownie apelują do mieszkańców o dokonywanie stosownych przyłączy swoich nieruchomości.

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” została oddana do użytkowania w latach 2017- 2019, jednak warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia dotacji jest podłączenie budynków mieszkalnych objętych projektem do kanalizacji sanitarnej i do sieci wodociągowej. 

Pozwoli to na osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, a jego brak - skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego na zadanie dofinansowania wraz z odsetkami. 

- W związku z powyższym burmistrz miasta Limanowa wzywa właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali przyłączy do rozpoczęcia działań celem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej - podkreśla limanowski magistrat.

Celem dopełnienia formalności, a także wykonania przyłącza, mieszkańcy proszeni są o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji MZGKiM przy ul. Starodworskiej (nr tel. 18 337 60 58). W określonych przypadkach MZGKiM oferuje płatność za wykonanie przyłącza w ratach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości. 

Jak już wcześniej informowaliśmy, samorząd zapowiadał że w skrajnych przypadkach może zdecydować się na tzw. wykonania zastępcze. Oznaczają one, że miasto samo dokona podłączenia budynków do sieci, a później administracyjnie będzie dochodzić zwrotu należności od właścicieli nieruchomości.

(Fot.: arch. UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in