Poniedziałek, 09 grudnia
Wiesław, Wiesława, Leokadia, Joanna, Natasza, Aneta

Mandaty radnych wygaszone

07.06.2011 13:15:14 top 12 5288

Mszana Dolna. Rada Miasta Mszana Dolna wygasiła mandaty dwóm radnym, którzy mieli prowadzić działalność na mieniu miasta pomimo zakazu.

O sprawie pisaliśmy już z końcem marca. Zgodnie z Ordynacją wyborczą, jeżeli radny przed dniem wyborów prowadził działalność na mieniu komunalnym miasta, w którym jest radnym, to jest obowiązany do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały.

Taki przypadek wystąpił w Mszanie Dolnej, gdzie z początkiem marca dwóch radnych miasta (Rafał Dara i Maciej Dulęba) według Urzędu Miasta prowadziło działalność na mieniu komunalnym.

Na wygaszenie mandatu rada miała miesiąc czasu. Na marcowej sesji nie rozpatrzono jednak punktu dotyczącego wygaszenia mandatów, gdyż radni na sesję nie przyszli, a zgodnie z przepisami radny ma mieć możliwość wyjaśnienia sytuacji przed głosowaniem na sesji.

Pod koniec maja Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Małopolskiego napisał do przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna pismo, w którym urzędnicy po zbadaniu sprawy wskazali, iż Rafał Dara prowadził działalność komunalną na mieniu gminy pomimo upływu 3 miesięcy od ślubowania. - A zatem przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu są spełnione – napisali urzędnicy wojewody. Według pisma umowa najmu lokalu od Urzędu Miasta została rozwiązana tydzień po terminie – 7 marca.

W tym samym piśmie urzędnicy wojewody odnoszą się także do radnego Macieja Dulęby: „z informacji uzyskanych od burmistrza wynika, iż radny prowadzi działalność gospodarczą – kwiaciarnię na potrzeby której wynajął od miasta lokal użytkowy, lokal ten został wynajęty spółce, w której radny ma udziały. Działalność gospodarcza nadal jest prowadzona, a umowy najmu i podnajmu nie zostały do dnia dzisiejszego rozwiązane. Z zachowaniem powyższej argumentacji oraz podstaw prawnych przesłanki do wygaszenia mandatu zostały zdaniem tut. Wydziału spełnione”.
Sprawa w ubiegłym tygodniu trafiła na obrady Rady Miasta, podczas której Rada tym razem mandaty wygasiła.

Radni chcą się od tej decyzji odwoływać.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in