Niedziela, 29 marca
Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Łączenie klas, droższe obiady - miasto proponuje zmiany w oświacie, rodzice się niepokoją

25.02.2020 12:00:00 PAN 33 19981

Władze miasta rozważają wprowadzenie zmian w oświacie – mają one objąć liczbę oddziałów i liczebność klas w miejskich szkołach, jak również pracowników obsługi, w tym szkolne stołówki. Burmistrz Władysław Bieda nie zdradza szczegółów i twierdzi, że nadal trwają analizy. Pomysłami zaniepokojona jest natomiast przewodnicząca Rady Miasta, Jolanta Juszkiewicz. Martwią się jednak przede wszystkim rodzice, którzy chcą jutro uczestniczyć w posiedzeniu komisji oświaty.

W ubiegłym tygodniu usiłowaliśmy porozmawiać na ten temat z burmistrzem Limanowej, Władysławem Biedą, jednak nie chciał od przedstawić propozycji, twierdząc, że dostępne rozwiązania są nadal analizowane i nie wiadomo, czy i w jakim zakresie zostaną ostatecznie wprowadzone. Wczoraj natomiast w rozmowie z nami wiceburmistrz Wacław Zoń potwierdził, że zmiany w oświacie zostaną zaproponowane, ale zaznaczył, że szczegóły będą znane dopiero po posiedzeniach komisji Rady Miasta.

Jednocześnie, pojawia się coraz więcej pytań – głównie ze strony zaniepokojonych rodziców. Część z nich dotyczy możliwego zmniejszenia liczby oddziałów w limanowskich szkołach podstawowych. Według naszych rozmówców, klas od przyszłego może być mniej, mają za to być liczniejsze, bo dzieci po ukończeniu klasy trzeciej mają kontynuować naukę w połączonej klasie czwartej. Nie jest to jednak wyłącznie kompetencja organu prowadzącego, jakim jest samorząd, a dyrektorów poszczególnych szkół.

- Nie godzimy się na połączenie dwóch klas trzecich w jedną czwartą. Według nowego pomysłu burmistrza, uczniów w klasie czwartej w naszej szkole miałoby być aż 32. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka i komfort jego nauki. Jesteśmy pewni, że w tej sytuacji nauczyciel nie jest w stanie poświęcić tyle samo czasu na przygotowanie dzieci do egzaminów. Problem nie tylko dotyczy naszych dzieci, ale jeśli raz się podejmie tak drastyczne kroki by ciąć koszty, sytuacja zapewne będzie się powtarzała w kolejnych latach. Sądzimy że można w inny sposób poszukać oszczędności, a nie kosztem edukacji naszych dzieci – mówi nam mama dziecka, które od września może uczyć się w stworzonej z dwóch oddziałów, liczącej 32 osoby klasie czwartej.

Wiadomo natomiast, że w programie najbliższej sesji, która ma się odbyć w piątek, znalazły się projekty uchwał dotyczących oświaty (w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć; w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa; w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa).

Zmiany mają też objąć pracowników obsługi szkół. Zarządzanie szkolnymi stołówkami, a także realizowanie zamówień na potrzeby przygotowywania posiłków, ma przejąć Limanowski Dom Kultury, który ma wynajmować kuchnie i stołówki w szkołach. Stąd też w porządku piątkowych obrad projekt uchwały w sprawie zmiany statutu LDK. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wraz z przyjęciem takiego rozwiązania obiady będą mogły wykupić także osoby spoza szkół (a nie, jak dotychczas, wyłącznie uczniowie i pracownicy), jednocześnie przewidywany jest wzrost cen posiłków. Do tej pory cena to 3,50 zł, jak się dowiedzieliśmy od rodziców, po zmianach ma ona wynosić 6,90 zł.

Ponadto, pracownicy obsługi – osoby sprzątające budynki szkół – mają zostać zatrudnione w CUMO, czyli Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów. To podmiot, który powstał w lipcu ubiegłego roku. Jego pierwszymi pracownikami stały się osoby zatrudnione dotychczas w tzw. grupie gospodarczej miasta, później dołączyli do nich konserwatorzy ze szkół, żłobków i przedszkoli.

Na godzinę 8:00 jutro zaplanowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od przewodniczącej Rady Miasta dowiedzieliśmy się, że rodzice uczniów uczęszczających do miejskich szkół zwrócili się z poprośbą o zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w obradach, a przewodniczący komisji miał zaprosić do rozmów także dyrektorów miejskich szkół.

- Myślę, że dzięki temu rozpocznie się debata nad tymi pomysłami. Nie ukrywam, że nie jestem do nich przekonana. Jestem wręcz zaniepokojona tymi informacjami, które do mnie dotarły i nie podzielam zdania pana burmistrza – powiedziała nam przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Jolanta Juszkiewicz.

Uczestnictwo w posiedzeniu komisji potwierdzają rodzice uczniów. - Będzie na niej omawiany wzrost pensum dla nauczycieli ale co ważniejsze likwidacja kilku oddziałów szkolnych w każdej miejskiej placówce, powiększenie klas do 35 osobowych składów. Kolejny punkt to przejęcie pod zarząd LDK i komercjalizacja stołówek w przedszkolach i szkołach w mieście Limanowa. LDK ma przejść wszystkie miejskie stołówki, zatrudniać pracowników oraz wynajmować kuchnie w szkołach i przedszkolach miejskich. Do tej pory osoby korzystające ze stołówek ponosiły koszt produktów spożywczych reszta była w gestii samorządu, po zmianie te osoby będą ponosić wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia zarządcy stołówek oraz wynajmu lokali. Tak drastyczne zmiany poniosą za sobą ogromne podwyżki, odpływ abonamentów i cały koszt spadnie jedynie na rodziców najmłodszych dzieci przedszkolnych, którzy nie mogą zrezygnować z żywienia. Prognozujemy, że dzienna stawka żywieniowa docelowo może wzrosnąć do 15 zł. Kolejny problem to komercjalizacja stołówek niosąca za sobą możliwość korzystania z nich tzw. osób z ulicy. Budynki szkół i przedszkoli często mają jedno główne wejście, niektóre przedszkola mieszczą się w budynkach szkół. Po takich zmianach na teren szkoły, podczas wydawania posiłków będzie mogła wejść dowolna osoba z zewnątrz. Mówimy tutaj o dzieciach 3-6 letnich, którzy są na jadalni na śniadaniu i obiedzie. Wszystkie informacje, które Państwo zostały przekazane są potwierdzone u Radnych Miejskich, Rodzice dzieci uczęszczających do Szkół i Przedszkoli Miejskich zostali zupełnie pominięci podczas dyskusji o kształcie funkcjonowania stołówek. Decyzje zostaną podjęte na komisji edukacji, miała to być jedynie formalność a do obrad na Radzie Miasta został włączony punkt o zmianach w statucie LDK. Jak zawsze można wszystko wyczytać jedynie między wierszami – napisali w wiadomości do redakcji. - Nie chcemy i nie zamierzamy być pomijani w dyskusji na tematy dotyczące i bezpośrednio uderzające w dobro naszych dzieci – podkreślają rodzice.

Do tematu będziemy powracać.

(Fot.: ZSP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i ZSP nr 4 - Facebook) 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in