Czwartek, 20 lutego
Leon, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz, Aneta

Kuratorium nie zgadza się na likwidację szkoły

13.02.2020 00:55:00 PAN 21 12932

Szczawa. Kuratorium Oświaty w Krakowie wydało negatywną opinię o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie, z którą noszą się władze gminy Kamienica. Samorząd przesłał do ministerstwa zażalenie na decyzję i czeka na rozstrzygnięcie.

Jak już informowaliśmy, mimo protestu lokalnej społeczności, w listopadzie Rada Gminy Kamienica podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie. Placówka ma zakończyć działalność wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020, a jej uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalański Armii Krajowej w Szczawie.

Podjęcie uchwały dopiero zapoczątkowało całą procedurę. Do skutecznego przeprowadzenia likwidacji wymagana jest opinia Kuratorium Oświaty. W ubiegłym tygodniu, władze gminy Kamienica otrzymały decyzję z kuratorium, które negatywnie zaopiniowało plany samorządu.

- Wysłaliśmy do ministerstwa zażalenie na decyzję kuratorium. Naszym zdaniem to postanowienie jest bardzo stronnicze. Przyjęto wyłącznie argumenty podnoszone ze strony rodziców, nasze nie zostały prawie w ogóle uwzględnione – mówi Władysław Sadowski, wójt gminy Kamienica.

W tym roku szkolnym do placówki uczęszcza zaledwie 57 uczniów. Liczebność poszczególnych klas waha się między 6 a 13 uczniami. Wyjątkiem jest klasa IV, której nie udało się utworzyć. Do oddziału przedszkolnego na bieżący rok zapisano 10 dzieci. Dla porównania, w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie w tym roku jest 142 uczniów i 36 przedszkolaków. W uzasadnieniu do uchwały gmina zamieściła prognozę demograficzną dla całej miejscowości Szczawa, gdzie w latach 2013 – 2018 liczba urodzeń wyniosła 120. W ubiegłym roku, od stycznia do września, w Szczawie urodziło się natomiast 9 dzieci.

Po zlikwidowaniu Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie od 1 września 2020 roku oraz po przeniesieniu uczniów do „jedynki”, liczba uczniów wynosiłaby 193, zaś dzieci w oddziale przedszkolnym – 50.

Odległość między obiema placówkami wynosi około 1,5 km. Samorząd deklaruje, że po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2, uczniowie będą dowożeni do Szkoły Podstawowej nr 1. Tam, w świetlicy szkolnej dzieci będą spędzać czas pod opieką nauczyciela, zarówno rano oczekując na zajęcia lekcyjne, jak i po ich zakończeniu, przed odjazdem do domu. Gmina twierdzi przy tym, że zapewni zatrudnienie wszystkim nauczycielom, poprzez podział klas na dwa oddziały. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawie jest zatrudnionych 5 nauczycieli na czas nieokreślony na pełen etat, pozostali są zatrudnieni na niepełne etaty w razie zapotrzebowania na zajęcia z wychowania fizycznego, fizyki, itp. Po likwidacji szkoły, w 2020 roku gmina może zaoszczędzić przynajmniej 400 tys. zł, a w dłuższej perspektywie oszczędności mają wynosić 1 mln zł w skali roku.

Lokalna społeczność prosiła radnych o wstrzymanie się od decyzji o likwidacji szkoły. - Chcielibyśmy, by podjęto z nami dialog, z rodzicami i dyrekcją szkoły – powiedziała obecna na listopadowej sesji przedstawicielka rodziców dzieci, odczytując list, skierowany do Rady Gminy, którego sygnatariusze informację o zamiarze likwidacji przyjęli ze „zdziwieniem i przykrością”. - Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec zamiaru likwidacji placówki. Wzywamy państwa do zmiany decyzcji i zaniechania głosowania – stwierdzili, dodając że nie zgadzają się na prowadzenie oświaty wyłącznie w oparciu o wyliczenia, gdzie ponad „dobrem uczniów” mają stać wskaźniki ekonomiczne. W treści listu wskazano, że po przeniesieniu uczniuów do szkoły nr 1 w Szczawie, każdego dnia dzieci będą miały do przebycia długą trasę wzdłuż ruchliwej i niebezpiecznej drodze. Sprzeciwiono się temu, by dzieci pozbawiać możliwości edukacji w środowisku, które znają i w którym czują się komfortowo. - Szkoła to nie tylko budynek, na którym należy szukać oszczędności. To społeczność, którą współtworzą pracownicy, uczniowie i ich rodzice. Klimat, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania – to wartości, których nie zastąpi nawet najlepszy wynik finansowy – podkreślili rodzice w swoim piśmie do radnych.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in