Poniedziałek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Koniec przebudowy wartej 8 mln zł

21.10.2011 10:25:00 top 57 10937

Mordarka. Wczoraj oficjalnie otwarto przebudowaną drogę Limanowa-Chełmiec.

Przebudowa drogi Limanowa-Chełmiec polegała na wzmocnieniu konstrukcji drogi metodą recyklingu na odcinku 5 km, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 6,9 km, renowację blisko 9000 mb rowów, ułożeniu 3,600 metrów korytek wodnościekowych. Oprócz tego zamontowano ponad 2 km barier energochłonnych i 3,5 km chodników, utwardzono kruszywem 14,6 km poboczy, wycięto zarośla dla poprawy widoczności. Wykonano także oświetlenie uliczne i oznakowanie pionowe i poziome drogi na odcinku 12,5 km (w tym trzy przejścia dla pieszych niekonwencjonalne z pasami akustycznymi z masy grubowarstwowej w rejonie szkół w miejscowościach: Mordarka i Męcina).

Całkowity koszt projektu wyniósł 8 mln 138 tys. 613 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 3 mln zł). Największym inwestorem jest Powiat Limanowski (3 mln 584 tys. 872 zł). W kosztach projektu partycypują także: Gmina Limanowa, Miasto Limanowa oraz firmy: Wolimex, Jarecki oraz Limdrog.

Prace trwały od kwietnia. Wczoraj droga została oficjalnie otwarta.

- Dzięki realizowanym zadaniom w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwiększa się płynność komunikacyjna na terenie Powiatu Limanowskiego, co ma decydujący wpływ na wzrost bezpieczeństwa – mówił obecny na otwarciu Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski. - Mam świadomość, że ta droga ma szczególne znaczenie w kontekście wzmożonego ruchu z Limanowej do Nowego Sącza. Mam nadzieję, że ta modernizacja przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, a także wzrostu atrakcyjności całego Powiatu Limanowskiego.   

Powiat Limanowski, jako jeden z nielicznych samorządów Małopolski otrzymał w tym roku dofinansowanie na dwa zadania w ramach tzw. „Schetynówek”, czyli NPPDL.

- Zmodernizowane odcinki dróg powiatowych przyczyniają się do lepszego komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych – mówi Jan Puchała, starosta powiatu limanowskiego. - Myślę, że trasa z Limanowej do Chełmca, podobnie jak droga łącząca Młynne z  Łososiną Dolną, która w ubiegłym roku została przebudowana wspólnie z Powiatem Nowosądeckim są dowodem, jak ważne dla Zarządu Powiatu Limanowskiego i dla mnie osobiście jest poprawianie poziomu bezpieczeństwa i jakości naszych lokalnych dróg. W tych przypadkach udało nam się to zrobić.

- Zdawaliśmy sobie sprawę , że realizacja tak znacznego zakresu robót w tak krótkim czasie, przy jednoczesnym zapewnieniu przejezdności jest dużym wyzwaniem - mówi Marek Urbański, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej. - Oczywiście pewnych utrudnień w ruchu drogowym nie byliśmy w stanie uniknąć, szczególnie podczas wykonywania nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni. Tam, gdzie było to możliwe wyznaczaliśmy objazdy. Droga jest już gotowa i bardzo cieszę się z efektów kilkumiesięcznych prac.

Wykonawcą inwestycji była firma Limdrog z Limanowej.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Zbigniew Stabrawa, proboszcz parafii w Mordarce.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in