Czwartek, 04 czerwca
Franciszek, Karol, Kwiryna, Helga

Kolejna jednostka z szansą na włączenie do krajowego systemu

19.02.2020 00:10:00 PAN 4 5416

Jurków. W sobotę w budynku Urzędu Gminy Dobra doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dokument, będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu limanowskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu, podpisały trzy strony umowy: prezes OSP dh. Łukasz Chalcarz, wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn oraz Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek. Ostateczną decyzję, dotyczącą włączenia OSP Jurków do KSRG podejmie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Zadaniami przewidzianymi dla jednostki OSP w Jurkowie po ewentualnym włączeniu jej do KSRG, poza innymi zadaniami statutowymi będą: prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, a w przypadku zadysponowania przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej na terenie powiatu limanowskiego, współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP w trakcie prowadzonych przez nie działań, na wyżej wymienionym terenie, współdziałanie ze SKKP w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek KSRG, udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez KP PSP Limanowa jak również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń wewnętrznych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych w porozumieniu z Wydziałem ds. Operacyjno - Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, przygotowanie niezbędnych informacji i aktualizowanie planów (analiz) oraz informowanie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej o występujących na terenie gminy zagrożeniach, współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w razie wystąpienia klęski żywiołowej oraz realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu m.in.:  wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych JRG KP PSP w Limanowej oraz docelowo, po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, prowadzenie działań specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa.

W celu wykonania nałożonych zadań, zgodnie z zapisami porozumienia jednostka zapewni utrzymanie minimalnego stanu 12 członków czynnych (w wieku 18-65 lat) spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, przeszkolonych w wymienionym poniżej zakresie: szkolenie podstawowe 12 osób, w tym: szkolenie naczelników OSP - 2 osoby, szkolenie dowódców OSP - 2 osoby, szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 3 osoby, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 4 osoby, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 4 osoby, szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 4 osoby, szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR - 4 osoby, z zastrzeżeniem, że minimum 50% stanu osobowego jednostki musi mieszkać w miejscowości (w siedzibie jednostki).

Przedmiotowa jednostka widnieje w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP planie sieci jednostek przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017 – 2020. Po ewentualnym włączeniu podmiotu do KSRG, OSP w Jurkowie będzie czwartą jednostką na terenie gminy Dobra operującą w ramach systemu. - Z punktu widzenia zabezpieczenia operacyjnego tej części powiatu limanowskiego będzie to spełnieniem niezbędnego minimum w tej kwestii – informuje limanowska PSP.

Na terenie powiatu limanowskiego działa łączna liczba 55 jednostek OSP, z czego na początku bieżącego roku 27 operuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 28 poza nim. Po spodziewanym na miesiąc czerwiec włączeniu jednostki OSP Jurków, proporcje te się odwrócą i ponad połowa wszystkich jednostek ochronnych przeciwpożarowej na Limanowszczyźnie znajdzie się w strukturach KSRG.

(Źródło/fot: KP PSP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in