Karta praw rodzin „sprzeczna z europejską ideą różnorodności” powodem zawieszenia partnerstwa między samorządami

22.05.2020 05:46:00 PAN 21 4873

Nowy Sącz. Władze niemieckiego miasta Schwerte zawiesiły trwające już 30 lat partnerstwo z Nowym Sączem – to reakcja na przyjęcie przez Radę Miasta tzw. samorządowej karty praw rodzin. Dokument o podobnej treści przyjęły także władze powiatu limanowskiego.

- Decyzja waszej rady stoi w sprzeczności z naszą europejską ideą różnorodności. Jest to nie do przyjęcia dla mnie i miasta Schwerte – napisał w liście do Ludomira Handzla Dimitrios Axourgos, burmistrz niemieckiego miasta, informując o zawieszeniu partnerskiej współpracy między samorządami.

- Niektóre środowiska, w tym polityczne, próbują skłócić nasze społeczeństwo, m.in. epatując nietolerancją czy dyskryminowaniem niektórych grup społecznych – odpisał Ludomir Handzel. - Mam nadzieję, że wartości europejskie i chrześcijańskie powrócą do Nowego Sącza, bo jestem przekonany, że większość mieszkańców naszego miasta to osoby otwarte, tolerancyjne, szanujące wartości i szanujące każdego człowieka.

Schwerte to liczące około 50 tys. mieszkańców miasto handlowe w Nadrenii – Westfali, leżące na historycznej trasie z Kolonii do Dortmundu. Umowa partnerska między samorządami po polskiej i niemieckiej stronie została zawarta 14 sierpnia 1990 roku.


Przyjęta przez 90 samorządów w Polsce, karta praw rodzin przez część opinii publicznej jest popierana jako deklaracja o przywiązaniu to tradycyjnego modelu rodziny, w oczach innych stanowi przejaw dyskryminacji osób LGBT+.

W lutym samorządową kartę praw rodzin przyjęła Rada Powiatu Limanowskiego. Przegłosowana przez radnych uchwała umożliwia przyjęcie kodeksu dobrych praktyk, „zawierającego zbiór wzorcowych rozwiązań” dla pracy wychowawczej szkół, jak również pozwala na powołanie rzecznika praw rodzin oraz stworzenie samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny. W uzasadnieniu uchwały Rada Powiatu poprzez przyjęcie samorządowej karty praw rodzin „opowiada się po stronie wartości określonych w Konstytucji RP: rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”.

Podczas sesji, na której poddano pod głosowanie projekt uchwały, wywiązała się dyskusja. Przewodnicząca Ewa Filipiak przypomniała, że sąsiednie samorządy podjęły już tego typu uchwały. Wątpliwości miał jednak radny Marian Wójtowicz, który stwierdził, że uchwała jest mało precyzyjna w treści, posiadając jednocześnie bardzo obszerne uzasadnienie, które mimo tego – niewiele wnosi.

- Chciałem zapytać, co de facto wnosi ta karta? Te sfromułowania są ogólnikowe, za mało konkretów. Mamy PCPR, pani wicestarosta sama powiedziała, że nie będziemy tworzyć etatu rzecznika. Budzi to moje zdziwienie, powinniśmy obradować nad czymś bardziej konkretnym, a nie nad takimi ogólnikami. Któż z nas nie chciałby prawidłowej rodziny, wychowawczo wydolnej. Jak tu siedzimy, wszyscy tego chcemy. Co nam da przyjęcie tej karty? – ocenił.

- Nie uważam, żeby przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin było dodatkowym problemem – powiedziała Ewa Filipiak. - Wszystkie akty normatywne, również te stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego, powinny być zgodne z Konstytucją. W ostatnich latach organy wybranych jst zaczęły jednak podejmować działania w najbardziej skrajnej formie, mające postać deklaracji o charakterze politycznym, które mogą skutkować faktycznym uprzywilejowaniem pewnych grup według klucza ideologicznego – argumentowała przewodnicząca. - Samorządowa Karta Praw Rodzin jest moralną odpowiedzią na pojawienie się takich aktów. Celem jej przyjęcia jest pokazanie, że wbrew ideologicznym deklaracjom niektórzych samorządów, konstytucyjna tożsamość małżeństwa i autorytet rodziny wciąż cieszą się nie tylko sankcją prawną, ale i szacunkiem społecznym.

Ostatecznie, uchwała o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin została podjęta przy 24 głosach za i 1 głosie przeciwko.

(Fot.: schwerte.de)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in