Sobota, 25 stycznia
Elwira, Paweł, Miłosz, Tatiana

Jeśli nie Miasto, to ZSTiO

25.10.2011 09:44:24 top 13 6774

Limanowa. Powiat Limanowski potwierdza nasze wczorajsze doniesienia o zmianach jakie mają nastąpić w II LO w Limanowej.

O planowanych zmianach o których wiedzieliśmy nieoficjalnie pisaliśmy wczoraj w artykule "Początek końca II LO w Limanowej?". Dziś przedstawiamy oficjalne stanowisko powiatu w tej sprawie.

- Powodem wystąpienia Starosty Limanowskiego do Burmistrza Miasta Limanowa z propozycją przejęcia do prowadzenia II LO przez Miasto jest koncepcja reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Limanowski – informuje Zarząd Powiatu Limanowskiego. - Owo przekazanie odbyłoby się na zasadzie porozumienia.

Jak tłumaczą władze powiatu reorganizacja spowodowana jest niżem demograficznym, w którego konsekwencji od 2008 roku liczba uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski zmniejszyła się już o ok. 500, a w samym tylko 2011 roku ta liczba uległa dalszemu zmniejszeniu o 200 uczniów. Z analiz wynika, że do 2014 roku ubędzie kolejnych 400 uczniów. Szacuje się, że do 2020 roku, liczba uczniów w szkołach powiatowych zmniejszy się z ok. 5 tys. do ok. 3,6 tys.

- Ze względu na obowiązek dbania o finanse publiczne Zarząd Powiatu Limanowskiego szuka takich rozwiązań, które umożliwią racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy, przy jednoczesnej dbałości o zatrudnionych w jednostkach pracowników – tłumaczy powiat. - Mając na uwadze fakt, że w budynku przy ul. Reymonta 3 (w którym mieści się II L. O.) znajdują się szkoły prowadzone przez Miasto Limanowa (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum), Powiat Limanowski wystąpił z propozycją przejęcia szkoły. Zarząd Powiatu Limanowskiego uważa bowiem, że funkcjonowanie kilku jednostek w jednym budynku pozwoliłoby Miastu zmniejszyć koszty jego utrzymania w przyszłości. Warunkiem przejęcia szkoły byłoby zatrudnienie pracujących w niej osób. Z tytułu prowadzenia liceum, Miasto otrzymywałoby subwencję oświatową należną w całości organowi prowadzącemu szkołę. W razie odmowy przejęcia liceum przez Miasto Limanowa, Powiat rozważa połączenie go z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Chodzi o racjonalizację kosztów i przede wszystkim ochronę etatów pracowniczych.

W ostatnim czasie Zarząd Powiatu Limanowskiego odbył w tej sprawy rozmowy z pracownikami II Liceum Ogólnokształcącego. - Pracownicy przyjęli ze zrozumieniem argumenty Zarządu Powiatu, iż w obliczu narastającego niżu demograficznego i w konsekwencji zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach, należy podjąć kroki w celu poprawienia i dostosowania sieci szkół do zmieniających się warunków - wyjaśnia zarząd.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in