Jednogłośne absolutorium i burzliwa dyskusja

30.04.2010 09:33:10 top 3 3616

Limanowa. Radni powiatu limanowskiego udzielili wczoraj jednogłośne absolutorium zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w 2009 roku. Również jednogłośnie, ale negatywnie rada zaopiniowała wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby.

Rada powiatu jednogłośnie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego za wykonanie budżetu w 2009 roku. – Chciałem bardzo podziękować radzie za jednomyślność, dobrą pracę na rzecz mieszkańców powiatu – mówił po głosowaniu Jan Puchała, starosta powiatu. – Podjęcie tej uchwały jednogłośnie jest dowodem, że pomimo różnych opcji i przekonań w trudnych sytuacjach stajemy razem. Chylę czoła i dziękuję.

Starosta podziękował też zarządowi, skarbnikowi, sekretarzowi powiatu, dyrektorom wydziałów i jednostek, a także wszystkim pracownikom, którzy realizują budżet.

Rada podjęła także uchwałę o utworzeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Dobrej. – Zwrócili się o to do nas z prośbą rodzice uczniów umysłowo chorych – mówił Bolesław Żaba, członek zarządu powiatu. –Uczniowie ci będą mogli nabyć umiejętności jak wykonywanie podstawowych prac domowych, posiłków, czy hafciarstwa. Szkoła będzie trzyletnia po 45 godzin tygodniowo.

Powiat będzie się starał o subwencję na ten cel.

Rada powiatu miała także zaopiniować wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby. Wcześniej uchwały takie, ale negatywnie opiniujące obszary podjęły trzy gminy.  Przed głosowaniem radni burzliwie na ten temat dyskutowali z Anną Ryłko - przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rada ostatecznie przegłosowała jednogłośnie wniosek formalny Tomasza Krupińskiego o poprawce i zaopiniowaniu obszarów negatywnie.

- My w tej chwili nawołujemy RZGW, by wrócił do rozmów z gminami – stwierdził Tomasz Krupiński.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in