Niedziela, 29 marca
Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Jak dobrze napisać projekt grantowy?

20.02.2020 00:01:00 PAN 0 2367

Mszana Dolna. W poniedziałek w Urzędzie Gminy Mszana Dolna szkolili się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.

Warsztaty z zakresu pisania wniosków do programu grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” przeprowadziły animatorki z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA: Olga Gałek (wiceprezes zarządu) oraz Małgorzata Kuta-Pałach i Katarzyna Siudowska (specjalistki ds. animacji i inicjatyw lokalnych).

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o zasadach ubiegania się o środki w ramach programu grantowego, wzięli udział w praktycznych warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowania projektu i budżetowania inicjatywy; był również czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad programu grantowego, który prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA i Stowarzyszenie Cumulus dzięki dofinansowany z RPO na lata 2014-2020.

Celem programu rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym i/lub testowanie ofert produktów i usług i/lub podnoszenie konkurencyjności PES na rynku i/lub promocję ich oferty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się: rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej; rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego. Czas trwania inicjatywy: od 1 do 10 miesięcy. Wysokość dofinansowania: max. 10 tys. zł (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

Wnioski można składać do 2 marca. do godz. 16.00.

(Źródło/fot.: UG Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in