Wtorek, 10 grudnia
Julia, Daniela, Bogdan, Bohdan, Judyta, Grzegorz

Gmina podniosła stawki za odbiór śmieci

12.11.2019 05:10:00 PAN 14 5458

W gminie Limanowa od przyszłego roku także wzrosną stawki za śmieci – podczas ostatniej sesji radni uchwalili je na poziomie 13 i 26 zł od osoby miesięcznie, w zależności od sposobu gromadzenia odpadów. To, odpowiednio, o 4 i 8 zł więcej, niż do tej pory.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w poniedziałek, 29 października, procedowano nad punktem w porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie teraz wynosić 13,00 zł miesięcznie od osoby. W uchwale określono też wysokość opłaty podwyższonej w przypadku odpadów zmieszanych, w wysokości 26,00 zł miesięcznie od osoby, zamieszkałej na terenie nieruchomości.

Do tej pory, na mocy uchwały z grudnia 2018 roku, w gminie Limanowa obowiązywały stawki w wysokości, odpowiedni, 9 i 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Teraz obowiązująca uchwała straciła moc. Nowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in