Niedziela, 29 marca
Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Dziś sesja Rady Miejskiej

24.02.2020 00:15:00 PAN 0 1802

Limanowa. Dziś odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będzie można śledzić na żywo poprzez internetową transmisję. Początek o godz. 14:00.

Porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna do zawarcia porozumienia pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy i przebudowy sieci miejskiej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Mszana Dolna w związku z realizacją projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.
16. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
17. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in