Czwartek, 27 lutego
Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

CKU - nabór do końca sierpnia!

16.08.2019 16:55:00 Reklama 0 2658

Reklama. Centrum Kształcenia Ustawicznego w limanowskim Mechaniku zaprasza chętnych do nauki w roku szkolnym 2019/2020. Nauka w szkołach policealnych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej oraz na kursach jest bezpłatna. Rekrutacja do końca sierpnia 2019 roku.

(Reklama)

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły (średniej dla kandydata do szkoły policealnej i zasadniczej szkoły zawodowej dla kandydata do liceum ogólnokształcącego);
- podanie (formularz wypełnia się na miejscu lub do pobrania ze strony internetowej CKU);
- dwie fotografie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (po odebraniu skierowania ze szkoły dla kandydatów do szkół policealnych). 

Oferta CKU 2019/2020:

  • Liceum Ogólnokształcące dla osób po zasadniczej szkole zawodowej. Nauka trwa dwa lata (4 semestry) W roku szkolnym 2019/2020 nauka może się odbywać popołudniami przez trzy dni w tygodniu lub jak do tej pory w systemie zaocznym w każdy piątek po południu i każdą sobotę od rana. O systemie nauczania zdecyduje większość chętnych kandydatów.
  • Szkoła Policealna. Do szkół policealnych nie jest wymagana matura. O uruchomieniu oddziału decyduje liczba chętnych osób. Nauka odbywa się w systemie zaocznym w piątki od 14:35 do 19:15 i soboty od 8:00 do 14:20. 
  • Florysta – szkoła roczna zaoczna
  • Technik usług kosmetycznych– szkoła 2-letnia zaoczna
  • Technik administracji- szkoła 2-letnia zaoczna
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy– szkoła 1,5 roczna zaoczna
  • Opiekun medyczny– szkoła roczna zaoczna 
  • Opiekunka dziecięca– szkoła dwuletnia zaoczna
  • Kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

To kursy zawodowe, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenia umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Nauka bezpłatna trwa w systemie zaocznym (pt.-sob.) od 1 do 4 semestrów w zależności od ilości godzin w danej kwalifikacji. O uruchomieniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego decyduje liczba chętnych. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa). KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. 

Zgodnie z wytycznymi uczestnikami KKZ mogą być m.in.:  
– aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,  
– absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,  
– absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,  
– bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,  
– pracownicy, którzy planują swoją karierę zawodową i dostosowują ją do zmieniających się i aktualnych oczekiwań rynku pracy,  
– dorośli, pracujący od wielu lat w określonym zawodzie, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy:

W branży elektrycznej:  (EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych); 
W branży mechanicznej (MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń); 
W branży mechatronicznej (EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych); 
W branży ogrodniczej (RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznychRL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,).

Szczegółowe informacje w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej od pn-pt od. 7:00 – 15:00 lub pod nr telefonów 18 337-68-32, 18 337-26-02

(Reklama)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in