Bus 500+ na Limanowszczyźnie

19.07.2019 05:00:00 PAN 7 3726

Wczoraj z akcją informacyjną dotyczącą programu „Rodzina 500+" przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotarli do powiatu limanowskiego – byli w Mszanie Dolnej, Tymbarku i Limanowej.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przypomina o kilku kwestiach: Jakie są warunki otrzymania świadczenia 500 plus?

• wspólne zamieszkiwanie rodzica i dziecka,
• pozostawanie dziecka na jego utrzymaniu. Jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców świadczenie przysługuje temu rodzicowi, który pierwszy złożył wniosek.

Czy świadczenie może pobierać jednocześnie każdy z rodziców? Nie. Jeśli sprawowana jest opieka naprzemienna, każdemu z rodziców może przysługiwać świadczenie w wysokości połowy kwoty – po 250 zł.

Kiedy można złożyć wniosek o 500 plus na nowo narodzone dziecko?

W okresie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Rodzice otrzymają świadczenie z wyrównanie od dnia narodzin dziecka (zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

(Fot.: MUW Kraków)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in