Sobota, 22 lutego
Marta, Małgorzata, Piotr, Nikifor

Bezrobocie najniższe po 1989 roku

21.01.2020 00:31:00 PAN 26 6315

Bezrobocie na Limanowszczyźnie spadło do poziomu najniższego od 1989 r. - według danych GUS, stopa bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego na koniec listopada wyniosła 6,6% i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 jest niższa o 1%.

W maju 2014 roku w porannym paśmie telewizji Polsat News rozmawiano o bezrobociu na Limanowszczyźnie. Temu tematowi poświęcono cztery, trwające po kilka minut wejścia antenowe „na żywo”. W tym czasie telewidzowie w całym kraju mogli poznać opinie Limanowian oraz spostrzeżenia miejscowych władz. Wówczas, stopa bezrobocia w powiecie wynosiła według GUS 18,8%, co plasowało nasz region na drugim miejscu niechlubnej listy w województwie małopolskim. Artykuł można przeczytać TUTAJ.  

Od tego czasu sytuacja na lokalnym rynku pracy zmieniła się diametralnie, a wskaźniki każą sądzić, że nie jest to wyłącznie efekt ogólnopolskich trendów. Stopa bezrobocia w powiecie limanowskim na koniec listopada  2019 roku jest co prawda wyższa o 1,5% niż średnia w Polsce, ale ten wynik stawia powiat na piątym miejscu w województwie, tuż za powiatami: dąbrowskim (9,6%), tatrzańskim (8,2%), nowosądeckim (7,6%), olkuskim (6,7%) i na 158. miejscu w kraju. 

- Stopa bezrobocia w powiecie od lat utrzymuje się na poziomie wyższym niż średnia ogólnokrajowa, jednak ubiegły rok przyniósł znaczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, w stosunku do roku poprzedniego. W dużej mierze przyczynił się do tego znaczący wzrost wpływających do urzędu ofert pracy oraz działań aktywizujących podejmowanych przez urząd pracy na które pozyskano w 2019 r. ponad 16 mln zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych ,wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - odpowiada na nasze pytania Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. 

W 2019 roku rynek pracy zmienił się z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Z danych, którymi dysponuje limanowski urząd pracy, ciągle wzrasta liczba zatrudnianych obcokrajowców - zarejestrowano 1600 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Wyraźnie rośnie również presja płacowa ze strony pracowników, którzy coraz częściej decydują się na zmianę pracy.

W rejestrach urzędu na koniec grudnia zarejestrowane były 3844 osoby bezrobotne, z czego 44% to osoby do długotrwale bezrobotne. Ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych systematycznie spada - w ciągu dwóch lat to spadek o 7,8%.

Mimo wielu dostępnych form aktywizacyjnych skierowanych do młodzieży, nadal w rejestrze urzędu pracy jest wysoki procentowy udziału osób do 30 roku życia (38,3%) w ogólnej strukturze osób bezrobotnych. Powodem tego jest duży napływ osób młodych do rejestru  (ponad 51% ogółu).  

- Charakterystyczna dla lokalnego rynku pracy jest jego sezonowość, a także dominacja działalności usługowo-handlowej. Niezmiennie najliczniej reprezentowanym zawodem wśród klientów urzędu pracy pozostaje sprzedawca, a jednocześnie najwięcej wpływających ofert pracy skierowanych jest do tej grupy osób. Należy podkreślić, że w powiecie limanowskim występuje przewaga kobiet  w liczbie zarejestrowanych osób (59,6%). Zaobserwować można również pozytywne zjawisko wzrostu ofert pracy – ocenia Marek Młynarczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in