Niedziela, 19 stycznia
Marta, Henryk, Mariusz, Erwin

Będzie kolejna przebudowa, ulice dwukierunkowe i rondo

22.03.2015 07:58:30 top 21 12946

Limanowa. Przeszło 4,3 mln zł będzie kosztowało zadanie realizowane w ramach NPPDL, polegające na poprawie warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na osiedlu Zygmunta Augusta w Limanowej. Inwestycję wykona firma ZIBUD z Kamienicy – umowa została już zawarta, termin jej realizacji wyznaczono na koniec września.

W piątek burmistrz Limanowej Władysław Bieda w obecności skarbnika miasta Ireny Gawlik oraz Grzegorza Zająca z Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego ZIBUD z Kamienicy podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą: 'Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej K340292 ul. Jordana oraz na osiedlu Zygmunta Augusta w Limanowej'.
W postępowaniu przetargowym, rozpisanym przez miejski samorząd w połowie lutego, złożono cztery oferty – dwie należały do firm z terenu powiatu limanowskiego, pozostałe złożyły przedsiębiorstwa z Nowego Targu i Trzebini.
Oferty oceniano pod kątem dwóch kryteriów – najważniejszym była cena (90%), drugim zaś był okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (10%). Ostatecznie, za najkorzystniejszą wybrano propozycję firmy ZIBUD z Kamienicy.
Koszt przedsięwzięcia to 4 369 452,28 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015 – środki zewnętrzne, jakie pozyskało miasto na to zadanie, to około 2 mln zł.
Zadanie obejmuje m. in.: przebudowę dróg osiedlowych przed blokiem nr 1, 2 i 3 przy ul. Zygmunta Augusta; przebudowę dróg osiedlowych przed blokiem nr 1, 2 i 3 przy ul. Józefa Marka; utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Jordana i Spacerowej - głównie w okolicy ZSS Nr 3 w Limanowej, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 1; a także przebudowę skrzyżowania ul. Spacerowej i Jordana na rondo oraz zmianę organizacji ruchu na ul. Jordana na dwukierunkową.
Ponadto, planowana jest modernizacja istniejącego i budowa nowego oświetlenia drogowego i położenie nowej nawierzchni ulic i chodników.
- Cieszymy się, że pozyskaliśmy środki na realizację kolejnego zadania w ramach NPPDL, tym bardziej, że zadanie to dotyczy dużego osiedla w Limanowej i będzie realizowane w tym samym czasie co przebudowa drogi powiatowej, w której miasto partycypuje kwotą blisko 600 tys. zł - mówi Wacław Zoń, zastępca burmistrza miasta Limanowa. - Jesteśmy przekonani, że te inwestycje przycyznią się do polepszenia warunków komunikacyjnych w tej części miasta.
Prace mają rozpocząć się w kwietniu. Termin realizacji zadania przewidziano na koniec września tego roku.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in