Będą wybory uzupełniające?

12.03.2011 09:33:46 top 53 6322

Mszana Dolna. Prawdopodobnie dwóch radnych Rady Miasta Mszana Dolna straci mandat. Powodem jest brak rezygnacji z prowadzonej działalności na mieniu miejskim. Jeśli faktycznie tak się stanie, to Mszanę czekają wybory uzupełniające w dwóch okręgach.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, jeżeli radny przed dniem wyborów prowadził działalność na mieniu komunalnym miasta, w którym jest radnym, to jest obowiązany do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały.

Rada Miasta Mszana Dolna składała ślubowanie 1 grudnia 2010 roku. – Termin 3 miesięcy obowiązywał, więc do 1 marca – mówi Adam Malec, przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna. – 28 lutego zwróciłem się do burmistrza z pytaniem, czy są radni, którzy prowadzą działalność na mieniu komunalnym miasta. 2 marca otrzymałem informację, że w przypadku dwóch radnych taka sytuacja ma miejsce. Zwróciłem się więc do radcy prawnego, który potwierdził, iż w takiej sytuacji radnym faktycznie wygasa mandat i to z dniem 1 marca. Sprawą zajmuje się jeszcze komisja rewizyjna. Mamy teraz miesiąc czasu na stwierdzenie wygaśnięcia mandatu.

Jak się dowiedzieliśmy od przewodniczącego sprawa dotyczy radnego Rafała Dary oraz Macieja Dulęby.

Sesja według zapewnień przewodniczącego ma się odbyć pod koniec marca.

Od komentarza wstrzymuje Tadeusz Filipiak, burmistrz miasta Mszana Dolna, który mówi, że sprawa nie leży w zakresie jego kompetencji.

W przypadku wygaszenia mandatów do rady nie wejdą „kolejni z listy”, gdyż Mszana Dolna liczy poniżej 20 tys. mieszkańców. Mszana Dolna będą, więc musiały się odbyć wybory uzupełniające.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in