Poniedziałek, 10 sierpnia
Bogdan, Borys, Wawrzyniec, Filomena, Bianka

Apel strażaków po reportażu "Czarny interes": sprawdzaj uprawnienia kominiarzy

21.11.2019 10:24:00 top 6 7261

Sądeccy strażacy apelują o sprawdzanie uprawnień kominiarzy, którzy przychodzą dokonać przeglądu lub czyszczenia kominów. Powodem wydania komunikatu są ujawnione przez dziennikarzy Ekspresu Reporterów nieprawidłowości "czarnego rynku usług kominiarskich" na Sądecczyźnie (w materiale wg naszych informacji występują też osoby związany z Limanową).,

- Pożary, podtrucia, a nawet zgony, to tragiczne efekty działania ludzi podszywających się pod kominiarzy. Właśnie teraz w rozpoczynającym się sezonie grzewczym, co potwierdza nasze dziennikarskie śledztwo, rozkwita czarny rynek usług kominiarskich, a ludzie trudniący się tym nielegalnym działaniem zarabiają nawet 30 tys. zł - zapowiedzieli reportaż "Czarny interes" wyemitowany w Ekspresie Reporterów TVP. 

Pełny odcinek Ekspresu Reporterów dostępny jest tutaj: https://vod.tvp.pl/video/magaz...

W związku z otrzymaną informacją od reportera TVP przygotowującego reportaż dla Magazynu Ekspresu Reporterów o wykonywaniu na terenie Sądecczyzny przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych przez osoby nie posiadające do wykonywania tego typu czynności wymaganych prawem uprawnień sądeccy strażacy wydali komunikat, w którym apelują o sprawdzanie uprawnień osób podających się za kominiarzy, którzy przychodzą dokonać przeglądu lub czyszczenia kominów. - Nigdy nie płaćmy za niewykonywanie usługi gdyż zapłacenie za nie wykonanie usługi to niepotrzebny wydatek - informuj sądecka straż. 

- Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową - wyjaśniają strażacy. - Pożary sadzy w kominie stanowią w ostatnich latach duży problem na Sądecczyźnie. W ostatnich latach odnotowywano ich ponad sto. W ubiegłym 2018 roku odnotowano ich 134, a w tym roku już 110 pożarów. 

Przy tej okazji straż przypomina, że:
- Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej, kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych — co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in