Niedziela, 23 lutego
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela

Akademicki wykład w bibliotece

20.08.2019 17:56:00 PAN 3 2340

Stara Wieś. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbył się wykład w ramach cyklu „Limanowianie znani i nieznani”. Tym razem, dr Elżbieta Ciborska opowiadała o „bohaterach Starej Wsi”.

Na spotkanie przybyli m.in. wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, radni miasta Limanowa Leszek Mordarski i Piotr Zoń, Stanisław Ociepka, twórca gazety „Echo Limanowskie”, limanowski historyk Karol Wojtas, Halina Mąka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi i Stanisław Wojtas – brat wykładowczyni – wraz z żoną oraz pozostali członkowie rodziny.

Dyrektor biblioteki Jacenty Musiał na wstępie mówił, że Stara Wieś obecnie to jedna z największych wsi gminy Limanowa. To miejscowość o bogatej przeszłości i historii, którą tworzyli i tworzą wybitni mieszkańcy i rody, które bardzo dobrze zapisały się w dziejach wsi.

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1415 r. Była wówczas wsią prywatną. W 1520 r. należała do Słupskich ze Słupi, a potem do Jordanów z Zakliczyna. Przez setki lat bardzo prężnie się rozwijała - o tych wybitnych rodakach mówiła Elżbieta Ciborska, która urodziła się w Mordarce – doktor nauk humanistycznych, dziennikarka, medioznawczyni, autorka „Księgi Limanowian”. Zafascynowana biografistyką, pisze biogramy m.in. dla Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego PAN.

– Dzięki posiadanej ogromnej wiedzy w sposób nietuzinkowy i barwny prezentowała wielu wybitnych mieszkańców Starej Wsi m.in. Marsów, Gawronów, Zoniów, profesora Januarego Zubrzyckiego, mjr Franciszka Młynarczyka, rektora Michała Śliwę oraz wielu innych. Poprosiła, aby dokumentować i opisywać dla przyszłych pokoleń ważne wydarzenia i postacie, które swoją postawą wnosiły i wnoszą ważną troskę o wszechstronny rozwój „Małej Ojczyzny” – informuje Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi. – Dr Ciborska została nagrodzona ogromnymi brawami, tym bardziej, że za wykład nie pobierała honorarium, a jak sama powiedziała na początku, czuje się zaszczycona, że mogła przyjechać do biblioteki w Starej Wsi i spotkać się z mieszkańcami bo z natury jest bardzo skromna osobą i dumna jest z faktu że jest Limanowianką.

Elżbieta Ciborska podsumowała następująco: – Zaproszona do świetnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi koło Limanowej, starałam się powiedzieć coś na temat bohaterów tej niezwykłej miejscowości. Oczywistym jest, że bohaterami Starej Wsi są jej przeszli, obecni i przyszli mieszkańcy. W tym kontekście podczas spotkania poświęciłam nieco uwagi sztuce poznawania bohaterów. Służy temu biografistyka. Jest ona nauką ujmującą przebieg życia i losów zawodowych poprzez pisane biografie. Jest najstarszym gatunkiem piśmiennictwa. Zajmowali się nią Grecy i Rzymianie. Spośród tych ostatnich Marek Tulliusz Cycero (106-43 p.n.e), zalecał, by w biografiach nie pisać nic, co jest fałszywe, a powiedzieć wszystko o swoim bohaterze, co jest prawdziwe. Nic się od tego czasu nie zmieniło – mówiła. – W najszerszym ujęciu biografistyka pozwala wydobywać z niepamięci fragmenty historii i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Temu służą słowniki biograficzne z pomnikowym Polskim słownikiem biograficznym na czele. W ujęciu jednostkowym i poszczególnych rodzin pozwala wrócić do korzeni, poznać genealogię sagi rodzinnej w myśl wskazania Czesława Miłosza: Jeżeli wasza pamięć zdoła wyrwać cząstkę z otchłani tego co było, to już dobrze. W tym duchu tworzyłam „Księgę Limanowian”, a w niej liczne biogramy związane ze Starą Wsią – przyznała. – Dziś - w wieku globalizacji i informacji – znaczenie biografistyki niepomiernie wzrasta, gdyż otwarto archiwa, więc ogólny pęd do poznawania ich tajemnic stał się swoistą modą i wypełnianiem luk niepamięci. Globalizacji towarzyszy trend odwrotny – lokalizacji. Za sprawą cyberprzestrzeni nasze lokalne odkrycia mogą zainteresować cały świat w skali dotąd nienotowanej! Dlatego warto podjąć przygodę z biografistyką, zaczynając od siebie i swego otoczenia, gromadząc starannie wszelkie ślady niczym kostki domina, aż pewnego dnia ukaże się nam całościowa poszukiwana biografia. Może to być nawet biografia każdego z nas, pisana z myślą o przyszłości. Bowiem biografia żyje na dobre, gdy nas już nie stanie – podsumowała Elżbieta Ciborska.

Na zakończenie spotkania wójt Jan Skrzekut oraz dyrektor Jacenty Musiał podziękowali za przeprowadzenie wykładu.

Kolejne spotkanie z cyklu „Limanowianie znani i nieznani” odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej w Pisarzowej. Wykład pt.: „Limanowianki na drodze ku niepodległości” poprowadzi dr Tomasz Jacek Lis.

(Źródło/fot.: GBP w Starej Wsi)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in