Poniedziałek, 09 grudnia
Wiesław, Wiesława, Leokadia, Joanna, Natasza, Aneta

4 dni wypełnione muzyką, tańcem i śpiewem

02.12.2019 15:35:00 PAN 0 4012

Zakończył się jubileuszowy, 45. Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza". Wczoraj w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, odbyło się zakończenie i wręczenie nagród dla laureatów festiwalu. Komisja podkreśliła wysoki i wyrównany poziom występujących i pogratulowała każdemu nie tylko talentu, ale przede wszystkim pasji i zaangażowania w pracę jaką wykonują dla popularyzacji folkloru i ludowych tradycji. To były 4 dni wypełnione muzyką, tańcem i śpiewem. Na scenie zaprezentowało się ponad 800 wykonawców z całego powiatu limanowskiego. Przesłuchania trwały do późnych godzin, a zabawa nie ograniczała się do sceny, ale również - tak jak to bywało w przypadku edycji w Limanowskim Domu Kultury, tak i teraz - cały budynek szkoły wypełniały muzyka i taniec. Koncerty poprowadził jak zawsze Marian Wójtowicz, który od lat z pasją i humorem zapowiada poszczególnych wykonawców.

Tegoroczny Festiwal był wyjątkowy nie tylko ze względu na miejsce jego trwania. Z powodu przebudowy Limanowskiego Domu Kultury, organizatorzy ponownie zorganizowali go w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, gdzie obecnie znajduje się tymczasowa siedziba LDK. Dzięki życzliwości władz szkoły, z jej dyrektorem Albertem Golonką na czele, udało się sprawnie przeprowadzić wszystkie koncerty konkursowe. Przede wszystkim tegoroczna edycja festiwalu była wyjątkowa ze względu na swój jubileuszowy charakter. Z okazji 45. lecia "Słazy" podczas oficjalnego otwarcia organizatorzy uhonorowali osoby i instytucje, które znacznie przyczyniły się do powstania festiwalu i jego trwania na przestrzeni tych lat. Pamiątkowe upominki, wykonane specjalnie na tą okazję w pracowni plastycznej Limanowskiego Domu Kultury, z rąk burmistrza miasta Limanowa Władysława Biedy, przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz oraz dyrektor LDK Magdaleny Szczygieł - Smagi otrzymali: Stanisława Obrzut – wieloletnia dyrektorka Limanowskiego Domu Kultury, która przez niemal 40 lat kierowała pracami nad organizacją festiwalu; Antoni Malczak – wieloletni dyrektor MCK „Sokół” w Nowym Sączu, inicjator Seminarium Folklorystycznego działającego przy „Limanowskiej Słazie”, Benedykt Kafel – wybitny etnograf i wielokrotny członek Komisji Artystycznej, Ewa Janik – długoletnia pracownik Limanowskiego Domu Kultury, szczególnie związana z organizacją „Limanowskiej Słazy”, Marian Wójtowicz – niezastąpiony konferansjer festiwalu oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej na ręce starosty Mieczysława Urygi – instytucja, która od początku trwania wydarzenia wspiera go finansowo.

Podczas oficjalnego otwarcia zabrakło kilku osób, które również organizatorzy pragnęli uhonorować. Wśród nich są Aleksandra Szurmiak-Bogucka, która przez 39 lat zasiadała w Komisji Artystycznej festiwalu, przez większość czasu pełniąc funkcję przewodniczącej; Michalina Wojtas – znakomita choreograf i wielokrotna członkini Komisji Artystycznej festiwalu, a także Małgorzata Kalarus, która jako wicedyrektor MCK „Sokół” w Nowym Sączu wspierała nas merytorycznie i organizacyjnie. Z okazji 45. lecia „Limanowskiej Słazy” wydany został folder jubileuszowy, który można było nabyć w trakcie koncertów, a które obecnie są do odebrania dla osób zainteresowanych w biurze Limanowskiego Domu Kultury. Komisja Artystyczna festiwalu po raz pierwszy od wprowadzenia zapisu w regulaminie o utworzeniu nowej nagrody GRAND PRIX w roku 2017, postanowiła przyznać tą nagrodę. Zespołem, który zaprezentował podczas tegorocznegoo festiwalu wyjątkowy poziom okazał się Zespół Regionalny "Kasinianie-Zagórzanie", który oprócz prestiżowego tytułu Grand Prix otrzymał nagrodę pienieżną w wysokości 3000 zł. 

Limanowskiej Słazie” jak zawsze towarzyszył kiermasz rękodzieła, na którym odwiedzający festiwal mogli zakupić obrazy, rzeźby i inne zdobione ręcznie przedmioty. Atmosferze wydarzenia sprzyjała również dekoracja budynku i sali widowiskowej, która jak zawsze przyciągała wzrok kolorami i dbałością o szczegóły. Za wykonanie jej elementów i całościowe zaprojektowanie odpowiedzialna była plastyk Limanowskiego Domu Kultury Zofia Ślezak. Okolicznościowe upominki, które były jednymi z nagród w festiwalu, przygotowały natomiast wspólnie z Zofią Ślezak seniorki, które pracują pod czujnym okiem pani Stanisławy Oleksy w pracowni robótek ręcznych działającej przy LDK.

Wyniki 45. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”, który odbył się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2019 r. w Limanowej

Komisja Konsultantów w składzie:
1. dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog
2. Lidia Czechowska – choreograf
3. Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta
4. Benedykt Kafel – etnograf
5. dr Artur Czesak – językoznawca, dialektolog
po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 92 punktów programu, w których uczestniczyło 836 osób w tym:
– 19 zespołów regionalnych, w tym 14 dorosłych i 5 dziecięcych,
– 2 grup regionalnych,
– 18 muzyk: 11 dorosłych, 4 młodzieżowych i 3 dziecięcych;
– 11 instrumentalistów: 7 dorosłych, 2 młodzieżowych i 2 dzieci;
– 13 śpiewaków solistów: 7 dorosłych, 1 młodzieżowego, 5 dzieci;
– 14 grup śpiewaczych: 8 dorosłych, 2 młodzieżowych i 4 dziecięcych;
– 11 gawędziarzy: 7 dorosłych, 1 młodzieżowego i 3 dzieci;
– 4 mistrzów z uczniami 
postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody za starania o autentyczność, dbałość o gwarę, muzykę, śpiew i taniec: 

ZESPOŁY REGIONALNE 

Dorośli
Grand Prix konkursu i nagrodę pienieżną w kwocie 3000 zł otrzymuje Zespół Regionalny KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej. Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 1200 zł otrzymują: Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy i Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki. Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 800 zł otrzymują zespoły regionalne: DOLINA SŁOMKI ze Stronia, JURKOWIANIE z Jurkowa, SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i KIJOM WORCI z Pisarzowej. Sześć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne po 600 zł otrzymują zespoły regionalne: LIMANOWIANIE z Limanowej, SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic, PRZYSZOWIANIE z Przyszowej, GORCE z Kamienicy, WILKOWICANIE z Wilkowiska, DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej. Nagrodę specjalną im. Jerzego Obrzuta „Za wierność wobec tradycji” w wysokości 1000 zł i rzeźbę otrzymuje Zespół Regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic. 
Dzieci
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł otrzymuje Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy. II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje Zespół Regionalny ZASADNIOKI z Zasadnego. Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł otrzymują zespoły regionalne: MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic. Wyróżnienie otrzymuje Zespół Regionalny MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska. 

GRUPY REGIONALNE I miejsce, okolicznościowy upominek i nagrodę pieniężną 600 zł otrzymuje Zespół Ludowy SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej. II miejsce, okolicznościowy upominek i nagrodę pieniężną 400 zł otrzymuje KGW z Łososiny Górnej. 

MUZYKI LUDOWE Dorośli Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 450 zł otrzymują muzyki: PNIOKI z Sadku-Kostrzy i JURKOWIANIE z Jurkowa. Trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 300 zł otrzymują muzyki: SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic, DOLINA SŁOMKI ze Stronia i MUZYKA ZE STRZESZYC. Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują muzyki: LIMANOWIANIE z Limanowej, WILKOWICANIE z Wilkowiska i MUZYKA RODZINY SMACIARZÓW z Niedźwiedzia. Trzy wyróżnienia i okolicznościowe upominki otrzymują muzyki: LASKOWIOKI z Laskowej, SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej. 
Młodzież
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują muzyki: GORCE z Kamienicy i LIMANOWIANIE z Limanowej. II miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje muzyka ŁOSTOWIANIE z Łostówki. III miejsca nie przyznano. Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje muzyka OLSZOWIANIE z Olszówki. 
Dzieci
I miejsca nie przyznano. II miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje muzyka DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej. Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują muzyki: SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i LIMANOWIANIE z Limanowej. 

INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI 

Dorośli
Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują Marcin Boczoń z Półrzeczek (heligonka), Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej (skrzypce) i Andrzej Krzysztofiak z Koniny (skrzypce). Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują Józef Tokarczyk z Mordarki (heligonka) i Edward Mąka z Limanowej (heligonka). Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł otrzymują Aleksandra Śliwa ze Słopnic (skrzypce) i Wojciech Kaleta z Mszany Dolnej (skrzypce).
Młodzież
I miejsca nie przyznano. II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kacper Dudzik z Kamienicy (fujarka). III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kamil Sopata z Zasadnego (heligonka)
Dzieci
I miejsca nie przyznano. II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Tomasz Sopata z Zasadnego (fujarka). Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje Anna Pietrzak ze Słopnic (skrzypce). 

ŚPIEW SOLOWY
Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: Anastazja Trzópek z Porąbki i Magdalena Dudek z Makowicy. Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Artur Cudek ze Skrzydlnej i Maria Zaręba ze Zbludzy. Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Mariola Lorek z Przyszowej i Joanna Adamczyk ze Stronia. Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje Stanisława Oleksy z Męciny.
Młodzież
I miejsca nie przyznano. II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kacper Kierzek z Sadku.
Dzieci
I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Edyta Szumańska z Szyku. Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Karolina Augustyn z Zasadnego i Tomasz Szczepaniak z Kamienicy. Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Aleksandra Piwowarczyk z Wilkowiska i Kacper Sewiło z Szyku. 

GRUPY ŚPIEWACZE 

Dorośli
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje grupa śpiewacza ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy. Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: grupa śpiewacza SPOD KICEK z Mordarki i OLSZOWIANKI z Olszówki. Cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: SŁOMCANKI z Mszany Dolnej, LIMANOWIANIE Z Limanowej, KIJOM WORCI z Pisarzowej i SŁOPNICZANIE ze Słopnic. Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje żeńska grupa śpiewacza KGW Mszana Górna. 
Młodzież
I miejsca nie przyznano. II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje grupa śpiewacza SŁOPNICKI ZBYRCOk ze Słopnic. III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje grupa śpiewacza OLSZOWIANKI z Olszówki.
Dzieci
I miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje DZIEWCZĘCA GRUPA ŚPIEWACZA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRZYSZOWEJ. Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: SŁOPNICKIE CHŁODOKI ze Słopnic i MALI ŁOSTOWIANIE z Łostówki. III miejsce i nagrody rzeczowe otrzymują OLSZOWIANIE z Olszówki GAWĘDZIARZE Dorośli Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: Marian Janik ze Słopnic i Jan Lorek z Przyszowej.. II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje Andrzej Ciężadlik z Kasiny Wielkiej. Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Zofia Michałek z Dobrej i Patryk Grzędziak z Mszany Górnej. Dwa wyróżnienia i okolicznościowe upominki otrzymują: Barbara Wątor z Jurkowa i Stanisław Białoń ze Skrzydlnej.
Młodzież I i II miejsca nie przyznano III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Wojciech Tabor z Sadku.
Dzieci I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Witold Sewiło z Sadku. II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Szymon Dębski ze Słopnic. III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Izabela Gierczyk z Zasadnego. 

MISTRZ I UCZEŃ 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje Dominik Mól i Kacper Skoczeń ze Słopnic (klarnet). II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje Elżbieta Citak i Łucja Szczepaniak z Kamienicy (śpiew). III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje Beata Jarosz z Marzeną Lach-Trzupek ze Skrzydlnej. Wyróżnienie i okolicznościowe upominki otrzymuje Katarzyna Kluska z Katarzyną Wacławik z Olszówki.

Nie przyznano nagrody Dyrekcji Limanowskiego Domu Kultury Dziecięca Osobowość Artystyczna. Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, który odbędzie się w Łużnej w 2020 r., Komisja kwalifikuje zespół regionalny KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej i SPOD KICEK z Mordarki, DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej. Na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju w czerwcu 2020 r. Komisja kwalifikuje dziecięce zespoły regionalne MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzya i MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic. Na 54. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (sierpień 2020 r.) Komisja kwalifikuje: gawędziarza Mariana Janika ze Słopnic i Jana Lorka z Przyszowej; w kategorii instrumentalistów: Marcina Boczonia z Półrzeczek (heligonka), Tobiasza Krzysztofa z Mszany Górnej (skrzypce) i Andrzeja Krzysztofiaka (skrzypce) z Koniny. 

- Tegoroczna 45 Limanowska Słaza była jak zawsze znaczącym wydarzeniem w życiu kulturalnym powiatu limanowskiego. Wzrastająca z roku na rok liczba uczestników najlepiej świadczy o wartości i znaczeniu festiwalu dla lokalnych środowisk. Formuła konkursowa służy ochronie dziedzictwa i jego utrwaleniu oraz zachowaniu tożsamości. Pragniemy podkreślić nieustającą życzliwość, zainteresowanie oraz wsparcie finansowe władz samorządowych, co pozwala na rozwój festiwalu. Wysoki poziom prezentacji konkursowych jest efektem wieloletnich działań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, które – mamy nadzieję – będą kontynuowane w latach następnych. Dziękujemy Organizatorom na czele z Panią Dyrektor Magdaleną Szczygieł-Smagą za corocznie podejmowany trud i wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy oraz podkreślenie jej jubileuszowego charakteru. Na ręce Pana Dyrektora Alberta Golonki składamy podziękowanie za gościnę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 im. św. Jana z Kęt. Panu Marianowi Wójtowiczowi dziękujemy za sprawne prowadzenie koncertów festiwalowych oraz sympatyczne i pełne humoru informacje o występujących - informuje komisja. 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in