Niedziela, 27 września
Damian, Amadeusz, Kosmo, Mirabela, Wincenty

1 mln 400 tys. na wyrównanie szans

08.10.2009 08:14:11 top 2 3563

Ponad 1 mln 400 tys. zł z UE otrzymało II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Limanowej na realizację projektu „Rozwiń skrzydła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO z terenu Powiatu Limanowskiego”. Projektem objętych zostanie 240 uczniów.

Projekt realizowany jest we wszystkich liceach powiatu i trwać będzie przez cały obecny rok szkolny. - Głównym jego celem jest wzrost poziomu wiedzy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mówi Dorota Zarzycka, wicedyrektor II LO w Limanowej. - Wsparcie skierowane jest do 240 uczniów klas 2 i 3 uzyskujących słabe wyniki w nauce.

W ramach projektu we wszystkich szkołach rozpoczęto zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki - 50 godzin. Zaplanowano również 50 godzin zajęć języka obcego (angielski, niemiecki) oraz 30 godzin zajęć z wybranego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, geografia, przedsiębiorczość i informatyka.

- Warunkiem rekrutacji był wysoki poziom motywacji do zmiany – mówi dyrektor. – Czyli uzyskanie co najwyżej 3,0 średniej oceny z matematyki i języka obcego wskazanego na koniec roku szkolnego 2008/09 oraz uzyskanie z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej co najwyżej 25 pkt.

W ramach projektu organizowane będą także warsztaty psychologiczno-doradcze (20 godzin zajęć) oraz  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Celem projektu jest również wykorzystanie nowoczesnych technik w procesie nauczania, dlatego zostanie uruchomiona platforma e-learningowa. Dodatkowo umożliwi ona uczniom samodzielną naukę w domu. - Uczniowie, którzy będą mieli utrudniony dostęp do Internetu, będą mogli skorzystać z sieci szkolnej – mówi Dorota Zarzycka. - Każdy uczeń otrzyma materiały dydaktyczne oraz zgodnie z programem zajęć wyrównawczych weźmie udział w 2 wycieczkach edukacyjno-integracyjnych. Pod koniec roku szkolnego odbędzie się piknik edukacyjny, w ramach którego zorganizowane będą konkursy dla uczniów biorących udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Głównym realizatorem zajmującym się zarządzaniem i koordynowaniem całego projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Limanowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Koszt jego realizacji to 1 mln  406 tys. 454 zł.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in