Sobota, 11 lipca
Olga, Kalina, Benedykt, Pelagia, Karina

II Półmaraton Forrest - 29.09.2012 (sob) - start g.10:30

13.09.2012 11:08:49 Tusik 0 542

Prezentujemy Państwu Regulamin naszej najbliższej imprezy. Pracujemy nad mapką nowej trasy Półmaratonu - jeszcze ładniejszej od poprzedniej! :-) Jak tylko będzie gotowa, to ją tu wrzucimy.

R E G U L A M I N


„II PÓŁMARATON FORREST"

Limanowa, dn. 29 września 2012 r. (sobota)

- start godz. 10:30
1. ORGANIZATOR:

· Klub Sportowy „Limanowa Forrest”

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

· Urząd Miasta Limanowa
· Urząd Gminy Limanowa
· Starostwo Powiatowe w Limanowej
· MOS PL Limanowa
· Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w Limanowej

3. CEL IMPREZY:

· Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
· Promocja Miasta i Gminy Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny
· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.

4. TERMIN:

Bieg odbędzie się w sobotę, dniu 29 września 2012 r., START - godz. 10:30.

5. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w Limanowej
http://limanowa-ski.pl/dojazd.html

6. PROGRAM:
godz. 8:00 – 10:00 – zapisy i weryfikacja zawodników
godz. 8:00 – 15:00 – depozyt
godz. 10:30 – Start Rowerów
godz. 10:35 – Start Biegu
godz. 14:35 – Koniec zawodów (limit 4 h)
godz. 15:00 – Ogłoszenie wstępnych wyników, zwycięzców
godz. 15:30 – Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach

7. TRASA:

· Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym, przebiega po szlakach turystycznych, prowadzi drogami leśnymi i polnymi, miejscami odcinki kamieniste, a w małej ilości asfaltowe.
· Start i Meta umiejscowione są na Stacji Narciarskiej „Limanowa-Ski”
· Długość trasy: 21,097 km. (bez atestu)
· Suma różnic wzniesień: +ok. 900 m, -ok. 500 m

8. KLASYFIKACJA:

1. W kategoriach biegu:
· Open kobiet i mężczyzn m-ca I – III (K i M)
· Junior K i M – 16 (16-19 lat) - (1996 – 1991)
· Senior I K i M – 20 (20-29 lat) - (1992 – 1983)
· Senior II K i M – 30 (30-39 lat) - (1982 – 1973)
· Masters K i M – 40 (40-49 lat) - (1972 – 1963)
· Weteran I K i M – 50 (50-59 lat) - (1962 – 1953)
· Weteran II K i M – 60 (powyżej 60 lat) – (1952 i starsi)

Ponadto zawodnicy podczas biegu są klasyfikowani w Lidze Biegów Górskich

2. Rowerowa – MTB (rower górski)

9. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet
I miejsce - 600 zł + puchar
II miejsce - 400 zł + puchar
III miejsce - 200 zł + puchar

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
I miejsce - 600 zł + puchar
II miejsce - 400 zł + puchar
III miejsce - 200 zł + puchar

3. W klasyfikacjach wiekowych K i M
I miejsce - puchar
II miejsce - puchar
III miejsce - puchar

W klasyfikacji wiekowej nagrody nie dublują się z klasyfikacją generalną, tzn. zwycięzcy Półmaratonu są sklasyfikowani wiekowo jednak nagrody w kategoriach wiekowych otrzymują osoby, które zajęły kolejne miejsca w kategorii wiekowej.

4. Rower MTB w klasyfikacji generalnej K i M, miejsca I, II, III, IV, V, VI - nagrody rzeczowe.

10. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2. W biegu mogą brać udział osoby w wieku 16 lat (rocznik 1996 i starsi). Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna).
3. Ustala się limit uczestników na 150 osób. Decyduje kolejność wpłat.
Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.

4. Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową,
c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,
d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – Stacja Narciarska „Limanowa-Ski” w dniu 29 września 2012 r., w godzinach otwarcia biura (godz. 08:00-10:00). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,
e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 29.09.2012 r. nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach).

11. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.forrest-limanowa.pl wraz z opłatą startową przelewem - można dokonywać do dnia 26 września 2012 r. Po tym dniu zapisy będą wyłączone. W przypadku wolnych miejsc (decyzją organizatora), mogą zostać uruchomione zapisy uzupełniające w biurze zawodów w dniu biegu. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

Zgłoszenia do "II PÓŁMARATON FORREST" (sobota, 29 września 2012). LINK: http://www.forrest-limanowa.pl/zgloszenia/ii-polmaraton-forrest-29-09-2012-sob.html

12. OPŁATA STARTOWA:

1. W wysokości:
a) 35 zł dla wpłacających do dnia 26 września 2012 r. (włącznie) - na konto Klubu
b) 50 zł dla wpłacających w dniu 29 września 2012 r. - na miejscu w biurze zawodów
2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
3. Zwolnieni:
· Członkowie KS Limanowa Forrest

WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek:
Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”
ul. Zygmunta Augusta 7/34, 34-600 Limanowa
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr Konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 000113. ŚWIADCZENIA:

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

· Zabezpieczenie i oznakowanie trasy
· Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych
· Pomiar czasu
· Pomoc wolontariuszy.

Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:
· Koszulkę techniczną firmy Rogelli – dla pierwszych 150 osób (!), które zgłoszą się na stronie zapisów www.forrest-limanowa.pl i dokonają wpłaty
· Napoje na trasie
· Pamiątkowy numer startowy
· Pamiątkowy okolicznościowy medal (dla zawodników, którzy ukończą bieg)
· Posiłek i napój na mecie

Możliwość taniego, odpłatnego zakwaterowania ze stołówką lub rozbicia namiotu przy Biurze Zawodów (wyciąg narciarski). Prosimy o rezerwację na naszego maila: limanowa.forrest.team@gmail.com

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z toalet znajdujących się w Biurze Zawodów.
5. W dniu biegu w godzinach 08:00-15:00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć rzeczy Zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.
7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.
8. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
9. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
10. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
11. Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.
12. Nieprzestrzeganie w/w przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
14. Za przebieg zawodów odpowiada organizator.
15. Organizator nie zapewnia transportu rowerów Zawodników biorących udział w konkurencji MTB
16. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
17. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

* W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora: tel. +48 537 303 258 (Polish & English)

 

Limanowa, dn. 7 września 2012 r.
Zarząd Klubu Sportowego
„LIMANOWA FORREST”

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! :-)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in