Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Samorządowa Karta Praw Rodziny odpowiedzią na "deklaracje o charakterze politycznym"

26.02.2020 13:12:00 PAN 23 6786

Limanowa. Rada Powiatu Limanowskiego przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin, przez co opowiedziała się „po stronie wartości określonych w Konstytucji RP”, zamierzając wspierać rodziny w sferze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.

Przyjęta przez radnych uchwała umożliwia przyjęcie kodeksu dobrych praktyk, „zawierającego zbiór wzorcowych rozwiązań” dla pracy wychowawczej szkół, jak również pozwala na powołanie rzecznika praw rodzin oraz stworzenie samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny.

Jak referowała wicestarosta Agata Zięba, w uzasadnieniu uchwały Rada Powiatu poprzez przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin „opowiada się po stronie wartości określonych w Konstytucji RP: rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”. 

- Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka. Jest niezbędnym oparciem dla wszystkich swoich członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Żadna zbiorowość nie jest w stanie realizować dobra wspólnego bez udziału rodzin. To od ich dobrego funkcjonowania zależy nasza przyszłość. Samorząd terytorialny jest fundamentem państwa prawnego. Stanowczo sprzeciwiamy się podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w tym praw rodziców i dzieci, oraz ustrojowej pozycji małżeństwa – napisano w Samorządowej Karcie Praw Rodzin.

- Dokument ten reguluje najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania rodziny oraz wspierania jej przez powiat w sferze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu – tłumaczyła na sesji Agata Zięba.

W uzasadnieniu wskazano, że można rozważyć zatrudnienie rzecznika praw rodziny, choć nie jest to konieczne, gdyż powiat i jego jednostki zatrudniają specjalistów w celu wspierania rodzin w wychowaniu dzieci czy zapobieganiu demoralizacji. Uzasadnienie kończy się deklaracją, iż przy tworzeniu prawa miejscowego, uwzględniać się będzie prawa rodzin i ich członków.

Przed głosowaniem, przewodnicząca Ewa Filipiak przypomniała, że sąsiednie samorządy podjęły już tego typu uchwały. Wątpliwości miał jednak radny Marian Wójtowicz, który stwierdził, że uchwała jest mało precyzyjna w treści, posiadając jednocześnie bardzo obszerne uzasadnienie, które mimo tego – niewiele wnosi.

- Chciałem zapytać, co de facto wnosi ta karta? Te sfromułowania są ogólnikowe, za mało konkretów. Mamy PCPR, pani wicestarosta sama powiedziała, że nie będziemy tworzyć etatu rzecznika. Budzi to moje zdziwienie, powinniśmy obradować nad czymś bardziej konkretnym, a nie nad takimi ogólnikami. Któż z nas nie chciałby prawidłowej rodziny, wychowawczo wydolnej. Jak tu siedzimy, wszyscy tego chcemy. Co nam da przyjęcie tej karty? – ocenił.

- Nie uważam, żeby przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin było dodatkowym problemem – powiedziała Ewa Filipiak. - Wszystkie akty normatywne, również te stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego, powinny być zgodne z Konstytucją. W ostatnich latach organy wybranych jst zaczęły jednak podejmować działania w najbardziej skrajnej formie, mające postać deklaracji o charakterze politycznym, które mogą skutkować faktycznym uprzywilejowaniem pewnych grup według klucza ideologicznego – argumentowała przewodnicząca. - Samorządowa Karta Praw Rodzin jest moralną odpowiedzią na pojawienie się takich aktów. Celem jej przyjęcia jest pokazanie, że wbrew ideologicznym deklaracjom niektórzych samorządów, konstytucyjna tożsamość małżeństwa i autorytet rodziny wciąż cieszą się nie tylko sankcją prawną, ale i szacunkiem społecznym.

Ostatecznie, uchwała o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin została podjęta przy 24 głosach za i 1 głosie przeciwko.

(Fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in